Press

Pressmeddelande: Stiftelsen Hästforskning får utökad finansiering från forskningsrådet Formas

Stiftelsen Hästforskning (SHF) och Formas har tecknat ett nytt avtal om finansiering av hästforskning. Avtalet löper över perioden 2016-2017 och innebär en ökning från 3 till 5 miljoner kronor per år. Formas-medlen kommer i första hand att användas till projekt med samhällsvetenskapligt och humanistiskt fokus i den öppna utlysningen.

De utökade forskningsmedlen innebär att stiftelsens pågående öppna utlysning får ytterligare 2 miljoner kronor att fördela, framför allt inom samhällsvetenskap och humaniora.

– De samhälleliga och miljörelaterade aspekterna av hästnäringen är viktiga för en hållbar utveckling säger Johanna van Schaik Dernfalk, enhetschef på Formas. Även hästens välbefinnande och samspelet mellan häst och människa är prioriterade områden.

Hästnäringen i Sverige ökar i omfattning och utvecklas snabbt, över en halv miljon svenskar rider regelbundet. Det innebär ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsutmaningar. Konkurrens om stadsnära mark och ökad migration ställer krav på näringen och öppnar samtidigt för nya möjligheter och målgrupper.

– Vi är glada att Formas tar ett större ansvar för finansieringen av svensk hästforskning säger Stefan Johanson, styrelseordförande i SHF. I hästnäringens gemensamma utvecklingsplan lyfter vi hästarnas möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. I detta sammanhang behövs mer kunskap och detta är ett kvitto på att den forskning vi finansierar är värdefull och kommer till nytta.

Ökningen innebär att Formas finansiering blir relativt likvärdig med näringens egen. 2016 finansierar nämligen Agria Djurförsäkring och ATG hästforskning inom SHF med 5,7 miljoner kronor. SHF har fått statlig medfinansiering med olika beloppsnivåer genom Formas sedan 2006.

20160926, PRM, SHF, Stiftelsen Hästforskning får utökad finansiering från forskningsrådet Formas

För mer information

Stefan Johanson, ordförande, Stiftelsen Hästforskning
08-627 21 85
stefan.johanson@nshorse.se

Johanna van Schaik Dernfalk, enhetschef, Forskningsrådet Formas
0706-26 40 21
johanna.dernfalk@formas.se

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners