Aktuellt

Åtta nya forskningsprojekt får anslag för 2017

Åtta nya projekt och nio pågående projekt beviljas finansiering från Stiftelsen Hästforskning för 2017.

Nya projekt

”Vaccination – ett möjligt alternativ till avmaskning av häst?”
Caroline Fossum, SLU
År 1: 562 000 SEK
År 2: 749 000 SEK
År 3: 776 000 SEK

”Antikroppar mot hästinfluensa i verkligheten – en studie av vaccinerade svenska travhästar i träning”
Eva Wattrang, SVA
År 1: 250 000 SEK

”Påverkas hästars återhämtning efter arbete av uppstallningsformen?”
Anna Jansson, SLU
År 1: 115 000 SEK

”Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen: Hur konsumtionen varierar över region och hästtyp” 
Tobias Heldt, Högskolan Dalarna
År 1: 630 000 SEK
År 2: 470 000 SEK

”Hästens och människans välfärd och värdighet”
Henrik Lerner, Ersta Sköndal högskola
År 1: 374 500 SEK

”Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt”
Kristin Olstad, NMBU
Kerstin Hansson, SLU
År 1: 520 000 NOK/204 000 SEK
År 2: 236 000 NOK/204 000 SEK
År 3: 250 000 NOK/217 000 SEK

”Från unghäst till atlet – förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och ridhästar”
Marie Rhodin, SLU
Eli Hendrickson, NMBU
År 1: 503 000 SEK/536 000 NOK
År 2: 506 000 SEK/228 000 NOK
År 3: 917 000 SEK/325 000 NOK

”Medicintekniska produkter – innehåll och effekt på ledinflammation”
Maria Löfgren, SLU
Cathrine Fjordbakk, NMBU
År 1: 602 000 SEK/166 000 NOK
År 2: 718 000 SEK/166 000 NOK
År 3: 478 000 SEK

Pågående projekt

”Förbättrad kryo-överlevnad hos hingstspermier avsedda för artificiell insemination”
Jane Morrell Darby, SLU
År 3: 700 000 SEK

”Karaktärisering av hjärt-kärlfunktionen hos insulinresistenta hästar”
Katarina Nostell, SLU
År 3: 100 000 SEK

”Kan förbättrad syresättning med pulsad inhalerad NO under hästanestesi öka patientsäkerheten?”
Görel Nyman, SLU
År 3: 560 000 SEK

”Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor”
Jenny Yngvesson, SLU
År 2: 610 000 SEK
År 3: 250 000 SEK

”Ridundervisningens pedagogiska praktik; lärande, interaktion och kommunikation om ryttarkänsla”
Anna Bergh, SLU
År 2: 340 000 SEK
År 3: 340 000 SEK

”Forbedret behandling for økt overlevelse etter ledd-infeksjon hos føll”
Kristin Olstad, NMBU
År 1: 630 000 NOK (framskjutet 1 år)

”Kartläggning av prestations-egenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravaren”
Gabriella Lindgren, SLU
Eric Strand, NMBU
År 2: 890 000 SEK/901 000 NOK

”Hösilage-’intolerans’ hos häst?”
Cecilia Müller, SLU
Astrid Johansen, NIBIO
År 2: 690 000 SEK/406 000 NOK
År 3: 120 000 SEK/66 000 NOK

”Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter”
Eva Tydén, SLU
Heidi Enemark, Veterinaerinstituttet
År 2: 670 00 SEK/1 214 000 NOK
År 3: 460 000 SEK

Observera att besluten är preliminära och att de kan vara förknippade med särskilda villkor. Villkoren framgår av respektive kontrakt. Beviljade projekt får kontrakt och avslagna projekt får meddelande med avslagsmotiveringar under januari månad.

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners