Aktuellt

Den mest omfattande underlagsstudien hittills

En ny vitbok om ridunderlag är resultatet av ett samarbete mellan forskare i Sverige, Storbritannien och USA. Åtta forskare från sex universitet har varit inblandade i samarbetet som pågått i fyra år. Vitboken är en sammanställning av den senaste kunskapen och vetenskapliga publikationerna om ridunderlag och underlagets effekt vid träning och tävling. Arbetet har bland annat finansierats genom Stiftelsen Hästforskning.

Cover_Equine_White_PaperVitboken, och även den populärvetenskapliga ridunderlagsguiden, som finns tillgänglig på svenska och engelska har tagits emot mycket positivt, bland annat på Internationella ridsportsförbundets Sports Forum.

Läs mer på Hästsverige.se

Pressmeddelande från Internationella ridsportförbundet (extern länk, på engelska)

Vitboken går att ladda ned från Internationella ridsportförbundets webbplats (på engelska)

Ridunderlagsguiden (extern länk)

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners