Aktuellt

Nytt avtal kan lyfta forskningen

Kan ett samarbetsavtal med franska forskningsorganisationen Fondation Hippolia bli ett lyft för utvecklingen av svensk och norsk hästforskning? Det är förhoppningen med det avtal som började gälla från 25 januari 2013 mellan Stiftelsen Hästforskning (SHF) och Fondation Hippolia i Frankrike.

Det är i nuläget nödvändigt att söka samarbeten internationellt för att i framtiden kunna garantera en fortsatt stark hästforskning i framför allt Sverige, säger Stefan Johanson, ordförande för SHF.

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har sedan 2004 samordnat och fördelat de medel som finns för hästforskning i Sverige och sedan 2009 även i Norge. Från och med 2013 har SHF väsentligt minskade anslag att fördela, på grund av minskat stöd från såväl svenska staten som lantbruksnäringen. Av den anledningen har ledningen för SHF nu börjat söka samarbete med andra länder i Europa.

I Frankrike finns en stark och bred forskning om häst som känns intressant att starta samarbeten kring. De franska forskarna har hög kompetens inom områden som rör veterinärmedicin och hästsport medan vi i Norden också har forskning kring hästens roll i samhället, fortsätter Stefan Johanson.

Visionen för det nya samarbetet, som till en början är ett 3-årigt avtal, är att kunna få igång samarbeten med kunskapsutbyten mellan svenska, norska och franska hästforskare. Det kan också bli aktuellt att söka gemensamma medel från EU för specifika samarbetsprojekt.

Spännande samarbeten

Det har identifierats ett antal områden där man ser spännande möjligheter till samarbeten mellan de tre ländernas forskning.

-Det är till exempel forskning om hästens rörelsemekanik vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt luftvägsinfektioner vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Ett annat exempel är den forskning om sjukdomen osteochondros (”lösa benbitar”) som idag bedrivs vid både Norges veterinärhögskola i Oslo och SLU i Uppsala, berättar Peter Kallings, forskningschef för SHF.

Även forskning om hästens genetik och utfodring är områden som Fondation Hippolia uttryckt intresse för. Inom genetik finns världsledande forskning om häst vid såväl Uppsala universitet som SLU medan Universitetet för miljö- och biovetenskap (UMB) i Norge har en väl utvecklad forskning om hästens utfodring.

Förutom det nyligen undertecknade avtalet med Fondation Hippolia finns även förhoppningar från SHF:s sida att kunna få igång samarbete om hästforskning med såväl Finland som Island.

För mer information:

Stefan Johanson, ordförande Stiftelsen Hästforskning

Tel: 08-627 21 85

Stefan.johanson@nshorse.se

Peter Kallings, forskningschef Stiftelsen Hästforskning

Tel: 08-627 20 11

Peter.kallings@nshorse.se

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners