Aktuellt

Grattis Maria Rosengren, som nyligen disputerade vid SLU!

Maria Rosengren disputerade nyligen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Avhandlingen handlar om genetik kopplat till prestationsegenskaper och är delvis finansierad av Stiftelsen Hästforskning (SHF). Här berättar hon om sina studier.
Foto: Malin Stenqvist

Inavelsgraden hos kallblodstravare ökade under de undersökta åren 2000-2009. I den första studien i avhandlingen studerades detta genom att jämföra en estimering av genomisk inavelskoefficient och nivån på inavelsgrad beräknat med härstamningsinformation. Att inavelsgraden ökade kunde visas med båda estimeringarna.

I studien har ni också tittat på homozygota regioner i DNA, vad innebär det?

Andelen sammanhängande homozygota regioner i arvsmassan är ett mått på inavelsgraden. Fölet får en allel (DNA sekvens) från stoet och en från hingsten, om dessa är identiska blir fölet homozygot. Genomiska mått på inavelsgrad är mera exakta än information från stamtavlor eftersom de visar inavelsgraden på DNA nivå. Dessutom kan denna metod identifiera regioner som är känsliga för inavel, dvs DNA regioner som styr viktiga funktioner såsom immunförsvaret.

I en annan studie av 613 kallblodstravare har gener för prestation studerats. Gener kopplade till energimetabolism, intelligens och immunsystemet kunde kopplas till prestation i form av intjänade prispengar, kilometertid och antal galopper i travlopp.

Ni konstaterar att inte bara gener för fysisk prestation är viktigt för framgång i tävling, utan också gener som kodar för mentala egenskaper, som inlärning och minne. Hästar som har lättare att lära sig rutiner för träning och tävling kan lättare fokusera på att vinna resonerar ni.

Vad skulle du vilja göra för fortsatta studier på det här området?

Vi skulle vilja följa upp signalerna som hittades vid genmappningen och undersöka molekylära mekanismer bakom mentala egenskaper och fysisk prestation. Vi undersöker inom ett av våra pågående forskningsprojekt mentala egenskaper och fysisk prestation. Inlärningsförmåga, samarbetsvilja och hur hästarna hanterar stress är några faktorer som kan påverkas av arvet och som har en stor betydelse för fysisk prestation hos hästarna. Denna forskning skulle vi vilja kunna utveckla.

Ni har lärt er mycket om gener kopplade till prestation, hur kan ni gå vidare med din forskning?

Vi vill fortsätta vårt arbete för att förbättra hälsa, välfärd och hur träningen av hästarna kan anpassas på bästa sätt. Genom att få ökad kunskap om den genetiska bakgrunden till sjukdomar och viktiga egenskaper kan man förbättra diagnos och behandling.

Tack Maria för att du berättade om dina studier, lycka till framöver!

Ladda ner och läs hela avhandlingen

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners