Aktuellt

Grattis Sanna Truelsen Lindåse, ny doktor vid SLU

Den 5 oktober hölls årets doktorspromotion vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). I år promoverades 38 nya doktorer, 7 hedersdoktorer och 1 jubeldoktor och bland dom fanns Sanna Truelsen Lindåse som disputerat i hästmedicin och vars forskning delvis är finansierad via Stiftelsen Hästforskning.
Stiftelsen Hästforsknings verksamhetsledare Christian Nyrén var på plats och gratulerade Sanna Truelsen Lindåse. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Sanna är veterinär och tog sin examen vid SLU i januari 2012, hon disputerade vid Institutionen för kliniska vetenskaper SLU i december 2017.

Vad handlar ditt projekt om?

Projektet handlar om Ekvint Metabolt Syndrom (EMS), ett sjukdomskomplex som används för att beskriva hästar med avvikelser i ämnesomsättningen, vilka medför en ökad risk för att utveckla fång. En av de viktigaste komponenterna i sjukdomskomplexet är insulinresistens. Vid insulinresistens svarar kroppens celler sämre än normalt på det blodsockerreglerande hormonet insulin. Som en följd av detta ansamlas onormalt höga nivåer av insulin i blodet vilket kallas hyperinsulinemi. Utfodring med fodermedel som innehåller stora mängder lättlösliga kolhydrater kan bidra till att hyperinsulinemi utvecklas hos häst. Hyperinsulinemi har i experimentella studier visat sig kunna utlösa fång hos tidigare helt friska hästar. Att minska graden av hyperinsulinemi, och därigenom risken för fång, är det absolut viktigaste målet vid behandling av hästar med EMS.

Hur har pengarna från Stiftelsen Hästforskning hjälp till i projektet?

Stiftelsen hästforskning har finansierat två olika projekt som har bidragit till att mitt doktorandprojekt har kunnat genomföras. I det ena projektet studerade vi hur utfodring med vallfoder med olika innehåll av lättlösliga kolhydrater påverkar insulinfrisättningen. I det andra projektet undersökte vi en stor grupp hästar med EMS med avseende på insulinresistens och hyperinsulinemi, före och efter en period med restriktiv utfodring med lättlösliga kolhydrater och viktminskning. I detta projekt studerade vi även hur insulinsignalering fungerar på cellnivå – denna del av projektet ligger utanför mitt doktorandprojekt.

Sammantaget har vi genom dessa två projekt fått möjlighet att studera sambandet mellan insulinresistens, hyperinsulinemi, intag av lättlösliga kolhydrater samt viktminskning hos häst. Resultat från studierna visar att hästar med insulinresistens får en kraftig frisättning av insulin i blodet efter utfodring (kraftig hyperinsulinemi), trots att mängden lättlösliga kolhydrater i foderstaten är låg. Studierna visar även att viktminskning hos hästar med EMS endast marginellt förbättrar graden av insulinresistens och hyperinsulinemi. Studierna ger därmed en förklaring till varför vissa individer med EMS utvecklar fång trots viktminskning och restriktiv utfodring med lättlösliga kolhydrater. För att undvika fång hos dessa individer kan det därmed, utöver miljö- och skötselåtgärder, krävas medicinsk behandling som förbättrar insulinkänsligheten och minskar graden av hyperinsulinemi.

Hur kan man gå vidare från din forskning?

Baserat på de resultat vi kommit fram till genom ovan nämnda studier, jobbar vi nu aktivt för att hitta en medicinsk behandling som kan hjälpa hästar som redan utvecklat EMS och insulinresistens. En pilotstudie har genomförts där ett humant anti-diabetespreparat har utvärderats för korttids behandling av hästar med EMS. Preliminära resultat visar att detta läkemedel effektivt minskar graden av hyperinsulinemi hos hästar med kraftig insulinresistens. Om dessa resultat kan appliceras på ett större antal individer kommer det innebära att svenska veterinärer för första gången framgångsrikt kommer kunna behandla hästar med EMS, och på så vis kunna förebygga fång hos dessa individer.

Vad arbetar du med nu?

Jag jobbar som lärare på SLU samt forskar inom området insulinresistens hos häst.

Läs mer om Sanna och hennes forskning

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners