Aktuellt

Hedersomnämnande till Ann Kern Godals forskning

Stiftelsen Hästforskning delade den 8 september ut ett hedersomnämnande till ett viktigt och nyskapande forskningsprojekt. Det blev en speciell utdelning eftersom forskaren bakom projektet omkom i en tragisk bilolycka i juni. Under dagen arrangerades ett seminarium till minne av Ann Kern Godal.

Den 8 september var sedan länge bestämt som datum för Ann Kern Godals disputation på Gaustadsjukhuset i Oslo. Valet av plats var ingen tillfällighet, för det var just här det hela startade. Ann Kern Godal, med lång erfarenhet av internationellt arbete med bland andra Gro Harlem Brundland, bestämde sig för att finna bevis

i forskningen för att hästen kan göra skillnad i missbruksbehandling. Stallen vid Gaustadsjukhuset har i flera år använt hästar i detta arbetet, och det var därför naturligt att använda Gaustad som utgångspunkt for doktorandarbetet.

Uppseendeväckande resultat med hästassisterad terapi

Forskningsprojektet blev finansierat genom Stiftelsen Hästforskning, som stöttar forskningsprojekt i Norge och Sverige. Under doktorandarbetet var Ann Kern Godal aktiv både med föredrag, publicering av artiklar i internationella forskningstidsskrifter och hon blev även ofta intervjuad i olika medier om sina fynd. Hennes huvudresultat var att gruppen av ungdomar som använt häst som en del av terapin (HAT= horse assisted therapy) hade åtta gånger högre chans att fullfölja behandlingsupplägget än gruppen som inte använt häst. Under ett styrelsemöte i slutet av maj bestämde styrelsen för Stiftelsen Hästforskning att årets hedersomnämnande skulle gå till Ann Kern Godals projekt då stiftelsen anser att hennes arbete är både viktigt och nyskapande.

I en meningslös bilolycka i Frankrike i juni i år dog Ann Kern Godal.

Ny minnesfond för forskning om hästassisterad terapi

Fredag den 8 september arrangerades ett seminarium till hennes minne. Samtidigt blev deltagarna på seminariet introducerade för nystartade Ann Kern Godals minnesfond som ska stimulera till ny forskning om hästassisterad terapi. Flera har redan bidragit med pengagåvor till fonden. Hennes man, Tore Godal, garanterar också att fonden kommer vara finansierad.

Under seminariet på Gaustad den 8 september tog Tore Godal emot hedersomnämnandet från Stiftelsen Hästforskning. Diplomet delades ut av styrelsemedlemmen Anne-Kathrine Fossum som också är styrelsemedlem i Norsk Hestesenter.

Under seminariet presenterades huvuddragen i Ann Kern Godals forskning. Dessutom bidrog andra forskare med relevanta teman.

Originalartikeln är skriven av Kari Hustad vid Norsk Hestesenter

Projektet ”Innflytelse fra hesteassistert terapi (HAT) på avhengighetsbehandling og dens effekter”

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners