Aktuellt

Konferens om hästen i praktiken och inom vetenskapen

Hästkommissionen inom European Federation of Animal Science (EAAP) anordnar konferens i Warszawa 31 augusti till 4 september. Inom ramen för konferensen anordnas bland annat seminariet “Innovation and research for developing the horse sector – equine practice in science” i samarbete med European Horse Network (EHN).

Det går att registrera sig såväl för en konferensdag som för hela konferensen.

Detaljerad information om konferensen finns på EAAP:s konferenshemsida.

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners