Nyhetsbrev

Kort spridning av hästallergen

I dag finns drygt 363 000 hästar i Sverige. Tre fjärdedelar av hästarna finns i tätortsnära miljöer. Tidigare har risken för spridning av hästallergen betraktats som ett stort problem och det har därför funnits strikta regler om skyddsavstånd mellan djuranläggningar, bostäder och skolor.

Men hästallergen sprids betydligt kortare sträckor via luft än vad man tidigare har trott. Det visar forskning som Lena Elfman, Uppsala universitet, har gjort. De nya rönen har medfört att tidigare rekommendation om 500 meters skyddsavstånd mellan stall och bostäder nu är borttagen. I stället ska nu Boverket bedöma varje enskilt fall.

Till sin hjälp har de en modell som Lena Elfman tagit fram för beräkna spridning av hästallergen och lukt vid olika ”scenarier”. Hon har beräknat emissionsfaktorer, utsläpp per häst utomhus och häst i hage. Med hjälp av de faktorerna går det nu att beräkna spridning av hästallergen med matematiska spridningsmodeller på samma sätt som vanliga luftföroreningar.

Projektet heter ”Användning av spridningsmodeller för beräkning av luftspridning av hästallergen och lukt från hästanläggningar”

En längre artikel publicerades i nummer 1/2011 av stiftelsens nyhetsblad.

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners