Aktuellt

Lägesrapportera senast 2 oktober

2 oktober är sista dag att lägesrapportera pågående projekt.

Du lägesrapporterar i stiftelsens ansökingssytem. I rapporten ska ingå:

  • vad som gjorts hittills
  • projektets ekonomi
  • eventuella avvikelser från ursprunglig plan

Till ansökningssystemet

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners