Nyhetsbrev

Luftvägsvirus inte alltid skyldigt till nedsatt prestation

Foto: Hästnäringens nationella stiftelse

När ett luftvägsvirus orsakar tydliga sjukdomssymptom hindrar detta en häst från att träna eller starta på tävling, men man vet också att virus kan infektera en häst utan att ge tydliga symptom, så kallad subklinisk infektion. Forskarna har nu undersökt hur vissa subkliniska luftvägsinfektioner påverkar tävlande travhästars hälsa och prestation.

Ökad kunskap om luftvägsvirus hos travhästar i träning är viktig. Luftvägsproblem anses tillsammans med hälta vara den främsta medicinska orsaken till att tävlingshästar underpresterar.

– Ända sedan 80-talet har orsaken till att hästar i travsporten inte presterar enligt förväntan, och ingen tydlig diagnos funnits, tillskrivits virus. Man har pratat om att hästen bär på ett virus men man vet inte mycket mer än så. Speciellt inte om hästen kan vara infekterad utan att visa symptom och kanske därigenom få nedsatt prestation. Det var i dessa frågor det här projektet tog form.

Detta förklarar Helena Back, legitimerad veterinär som tillsammans med sin forskargrupp har utfört en studie med fokus på förekomsten av herpesvirus 2 och 5, två specifika luftvägsvirus som det inte har forskats mycket om. Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

– Det finns flera herpesvirus på häst. Herpesvirus 1 kan bland annat ge neurologiska symptom och leda till abort. Sedan finns herpesvirus 4 som kan ge luftvägsproblem. Dessa två virus har man undersökt ganska väl. Herpesvirus typ 2 och 5 (EHV-2 och EHV-5) har inte ansetts vara så farliga även om EHV-5 i vissa fall har associerats med en allvarlig och kronisk lungsjukdom. Det vi ville titta på är hur vanliga EHV-2 och EHV-5 är och vad som händer vid en subklinisk infektion – vilken roll en infektion utan tydliga symptom spelar om hästen skall prestera på sitt yttersta max.

I studien undersöktes om mängden eller påvisande av EHV-2 och EHV-5 kan relateras till sjukdom eller nedsatt prestation hos högpresterande travhästar samt om det förekommer olika genetiska varianter av EHV-5.

Ingen prestationssänkning

Under ett år studerades prestation, hälsa och förekomst av luftvägsvirus hos 63 svenska travhästar som var i full träning. Sammanlagt togs 663 blod- och nässvabbprover från dessa hästar.

– Vi tittade på om hästarna utsöndrade dessa virus aktivt. Om man inte vet hur vanliga dessa virus är, så kan man inte säga någonting om ifall de påverkar hästar på något sätt. Vi kunde se att även om hästarna var i toppform så var det många som utsöndrade herpesvirus. EHV-2 och EHV-5 identifierades i tre fjärdedelar respektive en tredjedel av alla proven, vilket är betydligt mer än man tidigare trott. Detta är oerhört viktig information, eftersom det visar att enbart förekomst av EHV-2 eller EHV-5 inte är tillräckligt för att kopplas samman med sjukdom eller nedsatt prestation.

Studien vittnar om att du kan ha en fullt frisk häst och ändå hitta EHV-2 eller EHV-5. Många hästar bär på dessa herpesvirus vilka lever i en slags balans med sin värd, d.v.s. att viruset påverkar då inte hästens prestation eller hälsa.

Flera varianter

EHV-5 har tidigare kopplats till en allvarlig lungsjukdom, multinodulär fibros (EMPF). Forskarna har i studien letat efter olika genetiska varianter hos viruset som gör att vissa hästar blir sjuka medan andra håller sig friska.

– Herpesvirus är ett fascinerande virus. Är hästen smittad så går viruset i latens, det vill säga det gömmer sig i hästkroppen och ingen infektion pågår tills det reaktiverats. Det var väldigt intressant att se att det finns flera varianter av EHV-5. Vi kunde se att hos vissa hästar kvarstår samma variant över tiden medan det hos andra ändrades. Den här virusinfektionen är mycket mera föränderlig än vad man tidigare har trott. Dessutom visar det sig att en häst kan ha flera varianter av EHV-5 samtidigt. Det vi inte vet idag är om vissa varianter är mera elaka än andra.

Studien är ett viktigt steg på vägen till att förstå varför herpesvirus påverkar hästar på olika sätt. Frågan kvarstår om vissa varianter är mera besvärliga än andra. Ytterligare studier krävs för att förstå hur förekomst och spridning av de olika genotyperna kan förklara olika sjukdomstillstånd.

Projekt H1247140: ”Förekomst och betydelse av herpesvirus 2 och 5 hos svenska travhästar”

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners