Aktuellt

Nya norska forskningsmedel hösten 2014

Den norska finansieringen blev inte klar under 2013. Därför kunde inga medel lysas ut till nya projekt. I slutet av 2013 blev dock parterna överens om ny finansiering. Nästa tillfälle att söka blir hösten 2014 med sista ansökningsdag den 1 oktober.

De norska ansökningar som kom in under hösten 2013 har avslagits.

Information om finansieringen på norska Forskningsrådets webbplats

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners