Nyhetsbrev

Okunskap om hästens temperaturreglering kan leda till fel rutiner

Hästar klarar både låga temperaturer och sommarväder tack vare förmågan att reglera kroppstemperaturen. Ändå täcks och klipps hästar i allt högre grad. I ett projekt har rutiner för täckning och klippning i Sverige och hästars behov av skydd mot sol och vind vid utevistelse kartlagts.

Resultat från en enkätundersökning där 3 686 svar analyserades, visar att våra hästar täcks och klipps i stor utsträckning.

– Vi visste att både klippning och täckning är vanligt, men inte i denna utsträckning, säger Kristina Dahlborn, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Frågan är i hur stor grad hästarna behöver täckas. Ser vi verkligen till deras behov och hur mycket påverkar täckning deras förmåga att reglera kroppstemperaturen själva?

– Hästar klarar utevistelse i kallt väder bra och sätter tjock päls för att hålla värmen. Däremot kan nederbörd och vind påverka hästens naturliga förmåga att motstå kyla. Denna förmåga hos pälsen försämras när den är blöt och dessutom ökar värmeförlusten vid stark vind. För att öka värmeproduktionen vid lägre temperaturer kan man ge mera grovfoder och se till att det finns skydd, säger Elke Hartmann, doktor i hästens sociala beteende vid SLU.

OMVÄRDERADE TÄCKESRUTINER

Enligt enkäten täcker de flesta sina hästar vid +10° C.

– Detta kan vara rimligt för klippta hästar vid regn och blåst. Är det varken regn eller blåst behöver de flesta inte täckas, förklarar Elke Hartmann.

Täckning inomhus sker också i stor utsträckning, ibland med utetäcke. Hästägare kan alltså behöva omvärdera sina täckesrutiner.

– Ha en mer öppen diskussion i stallet och gör inte bara som andra gör. Allt börjar med rätt kunskap, säger Elke Hartmann. Hon varnar för att fel användning av täcken kan leda till olika besvär. Risk för överhettning finns eftersom hästen redan har isolering (päls). Olika hudproblem och skavsår kan också uppstå.

EFFEKTIV SVETTNING

Vanligen klipps hästar för att de inte ska bli blöta i pälsen vid arbete.

– Ofta säger ägaren att hästen svettas när den blir blöt, men då har värmeavgivningen slutat fungera. Effektiv svettning pågår så länge svetten förångas. När svett droppar från hästen förlorar den bara salt och vatten och ingen värmeavgivning sker, säger Kristina Dahlborn. Hon förklarar att fördelen för klippta hästar som skall prestera på maxnivå är att de har lättare att göra sig av med överskottsvärme.

Varför klipps då så stor andel ridhästar som inte presterar på maxnivå? Den klippta hästen täcks ofta både under och direkt efter träningen, vilket försämrar hästens värmeavgivning. Hästen får inte den tid den behöver för sin återhämtning. Duschning efter arbete är då effektivt och kyler snabbt ner hästens hudtemperatur, men användning av täcke i direkt anslutning kan motverka denna effekt, är slutsatsen i studien där de vanligaste rutinerna efter arbete undersöktes.

SKYDD UNDER SOMMAREN

I projektet, som finansierades av Stiftelsen Hästforskning, studerades även hästarnas behov att använda skydd mot sol och vind vid utevistelse. Enligt djurskyddsföreskrifter är tillgång till skydd ett krav under den kalla årstiden, medan behovet att erbjuda skydd under sommaren inte har uppmärksammats i samma omfattning.

– Djurskyddsföreskrifter borde rekommendera skydd även sommartid, särskilt vid högt insektstryck, säger Elke Hartmann och fortsätter:

– Hästar klarar svensk sommar bra och vi vet nu att hästarna använder skydd även sommartid. Vår studie tyder på att detta huvudsakligen beror på insektstryck. Vi har också sett att stängda skydd med tak minskar hästens försvarsbeteende mot insekter.

Projekt H1147184: ”Påverkan av nordiskt klimat och hästhållning på hästens temperaturreglering”

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners