Press

Pressmeddelande: Dryg fördubbling av forskningsmedel inför 2018

I dag öppnar Stiftelsen Hästforsknings utlysning av forskningsmedel inför 2018. Forskare i både Sverige och Norge är välkomna att söka, gärna tillsammans. Årets utlysning är på drygt 21 miljoner kronor, mer än dubbelt så mycket som förra året. Utlysningen är öppen för ansökningar både inom samhällsvetenskap och humaniora och inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap.

Stiftelsen Hästforskning finansierar forskningsprojekt om hästen och om hästnäringen. I årets utlysning står privata och statliga finansiärer i Sverige och Norge för cirka 14 miljoner svenska och cirka 7,5 miljoner norska kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som förra årets utlysning.

Stiftelsen har ett starkt svensk-norskt samarbete och uppmuntrar till samarbete mellan forskare i Norge och Sverige.

Ansökningar välkomnas inom stiftelsens båda forskningsområden, men vi ser gärna fler starka ansökningar inom området samhällsvetenskap och humaniora säger Peter Kallings, forskningschef på Stiftelsen Hästforskning. En ansökan som lever upp till stiftelsens krav på både hög relevans och hög vetenskaplighet har ökad chans att bli beviljad.

Utlysningen genomförs i två steg, i det första steget välkomnas kortfattade idéskisser. Ett antal av ansökningarna går, efter bedömning av i första hand dess relevans för hästen och hästnäringen, vidare till steg 2 och får möjlighet att skicka in en full ansökan med tonvikt på vetenskaplig kvalitet.

Utlysningens steg 1 öppnar i dag, den 31 mars, och stänger den 1 juni.

PRM 20170331, Dryg fördubbling av forskningsmedel inför 2018

För mer information

Peter Kallings, forskningschef
+46 (0)8-627 20 11
peter.kallings@nshorse.se

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners