Press

Pressmeddelande: Forskning om missbrukspreparat till hästar

Pressmeddelande den 4 februari 2014

Ett nytt problem inom hästsporten är otillåten användning av smärtstillande och prestationshöjande preparat baserade på peptider och proteiner. Preparaten har oftast tagits fram för att användas på människor och därför vet ingen vilka risker och biverkningar de kan innebära för hästar. Ett nytt projekt med finansiering genom Stiftelsen Hästforskning ska utveckla metoder för att upptäcka preparaten.

En forskargrupp vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ska utveckla metoder för att upptäcka preparat som kobratoxin, dermorfin och erytropoetin (epo) när de används på hästar. Preparaten används för att lindra smärta och höja prestationsförmågan, allt för att lyckas bättre i tävlingar, men de kan vara direkt hälsofarliga och ge allvarliga biverkningar. Missbruket innebär ett allvarligt djurskyddsproblem.

–          En utmaning är att de här preparaten har en helt annan kemisk uppbyggnad än traditionella dopningssubstanser. Därför behöver vi utveckla speciella analysmetoder säger Mikael Hedeland, professor vid dopningskontrollaboratoriet på SVA. Preparaten bryts också ned snabbare i kroppen och därför måste man leta efter typiska nedbrytningsprodukter i stället för själva preparaten.

Projektets andra del är en fältstudie under 2015 där man tillsammans med respektive travförbund kommer att ta träningsprover på travhästar i Sverige och Norge. Målet är att få en bild av hur utbrett missbruket är. De nya analysmetoderna kommer sedan att ingå in den ordinarie dopnings-kontrollverksamheten i Skandinavien.

–          För oss är det viktigt att hästarna är friska och inte utsätts för onödiga risker, allmänheten ska också vara trygg med att hästarna har det bra säger Göran Åkerström, chefsveterinär på Svensk Travsport, i det här projektet går de två frågorna hand i hand.

Projektet har beviljats 1 730 000 kronor, fördelat på två år, från Stiftelsen Hästforskning.

Prm 1402 missbrukspreparat

För mer information

Peter Kallings, forskningschef, Stiftelsen Hästforskning
08-627 20 11
0705-27 20 11
peter.kallings@nshorse.se

Mikael Hedeland, professor, SVA
018-67 42 09
mikael.hedeland@sva.se

Fakta

Projektets rubrik är ”Peptider och proteiner – bekämpning av nya missbrukspreparat inom hästsporten”

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners