Press

Pressmeddelande: Ny kunskap från Stiftelsen Hästforskning

I Stiftelsen Hästforsknings senaste nyhetsblad presenterar vi resultaten från fem stiftelsefinansierade forskningsprojekt som bidrar med ny kunskap till hästnäringen.
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners