Press

Pressmeddelande: Riktad utlysning om mugg och rasp

Den 1 november öppnar Stiftelsen Hästforskning en riktad utlysning på 700 000 kronor om åkommorna mugg och rasp hos kallblodsraserna dölehäst och nordsvensk brukshäst. Utlysningen är öppen för forskningsprojekt i samverkan mellan forskare i Sverige och Norge.

Utlysningen är riktad och handlar om åkommorna mugg och rasp, det vill säga en hudinfektion i karleden eller en infektion som spridit sig längre upp på benet. Ansökningarna måste ha koppling till kallblodsraserna dölehäst och nordsvensk brukshäst. Enbart samverkansprojekt mellan forskare i Sverige och Norge kan beviljas forskningsmedel.

Utlysningen är möjlig tack vare finansiering från Föreningen nordsvenska hästen och Landslaget for Dølahest, Stiftelsen Hästforskning bekostar beredningsarbetet.

– Det här är för dessa raser mycket angelägna frågor säger veterinär Peter Kallings, forskningschef för Stiftelsen Hästforskning. Förhoppningsvis kan ny kunskap bidra till bättre hästvälfärd och minskat lidande hos djuren.

Sista dag att söka medel är den 15 13 januari, stiftelsens styrelse tar beslut i mars.

Pressmeddelande 161025, Riktad utlysning om mugg och rasp

För mer information

Peter Kallings, VMD, forskningschef, Stiftelsen Hästforskning
08-627 20 11
peter.kallings@nshorse.se

Fakta

Landslaget for Dølahest bildades 1947 och är ansvarig avelsorganisation för rasen. Organisationen har som att genom avel främja rasens särprägel, ta vara på dess egenart och mångfald, och avla fram en sund och funktionsduglig häst.
www.dolehesten.no

Föreningen nordsvenska hästen utgör en sammanslutning, som har till ändamål att under iakttagande av god etik verka för den nordsvenska brukshästrasens utveckling och förbättring med bibehållande av de för denna ras utmärkande egenskaperna såsom exteriör, energi, rörlighet hållbarhet med mera.
www.nordsvensken.org

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners