Press

Pressmeddelande: Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till åtta nya forskningsprojekt

Åtta nya forskningsprojekt beviljas medel i Stiftelsen Hästforsknings utlysning inför 2017. Fem av projekten är helsvenska och tre är samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige. Dessutom får nio pågående projekt fortsatt finansiering.

Rörelseasymmetri hos rid- och travhästar

Många hästar som tränar och tävlar har ett asymmetriskt rörelsemönster. Det kan vara orsakat av smärta, träning eller en naturlig variation. I projektet ska förändringar i rörelsemönstret hos rid- och travhästar studeras. Prevalens och grad av asymmetrier hos unghästar som inte tränats och ridhästar som tävlar på elitnivå ska studeras. Även hur symmetrin påverkas av olika faserna i skoningsperioden ingår i projektet.

”Från unghäst till atlet – förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och ridhästar” är ett av projekten inom programområde Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap. Huvudsökande är Marie Rhodin, SLU och Eli Hendrickson, NMBU.

Hästnäringens samhällsekonomiska effekter

Hästnäringen har betydande samhällsekonomiska effekter men det är oklart hur de skiljer sig regionalt och mellan olika hästanvändning. I projektet ska intervjuer och enkäter användas för att samla ny data för skattandet av konsumtions- och efterfrågesamband. Projektet ska bidra till och möjliggöra mer detaljerade och precisa beskrivningar av hästnäringens effekter för olika delområden och användning.

”Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen: Hur konsumtionen varierar över region och hästtyp” är ett av projekten inom programområde Samhällsvetenskap och humaniora. Huvudsökande är Tobias Heldt, Högskolan Dalarna.

PRM 20161215, Stiftelsen Hästforskning, beviljade projekt för 2017

För mer information

Peter Kallings, VMD, forskningschef, Stiftelsen Hästforskning
08-627 20 11
peter.kallings@nshorse.se

Fakta

Nya svenska projekt

”Vaccination – ett möjligt alternativ till avmaskning av häst?”
Caroline Fossum, SLU

”Antikroppar mot hästinfluensa i verkligheten – en studie av vaccinerade svenska travhästar i träning”
Eva Wattrang, SVA

”Påverkas hästars återhämtning efter arbete av uppstallningsformen?”
Anna Jansson, SLU

”Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen: Hur konsumtionen varierar över region och hästtyp”
Tobias Heldt, Högskolan Dalarna

”Hästens och människans välfärd och värdighet”
Henrik Lerner, Ersta Sköndal högskola

Nytt norsk-svenskt projekt

”Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt”
Kristin Olstad, NMBU
Kerstin Hansson, SLU

Nya svensk-norska projekt

”Från unghäst till atlet – förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och ridhästar”
Marie Rhodin, SLU
Eli Hendrickson, NMBU

”Medicintekniska produkter – innehåll och effekt på ledinflammation”
Maria Löfgren, SLU
Cathrine Fjordbakk, NMBU

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners