Aktuellt

Resestipendium till vinnarna av Årets Hästforskningsprojekt

Stiftelsen Hästforskning delar sedan 2017 varje år ut pris till Årets Hästforskningsprojekt. Syftet är att premiera projekt som finansierats genom stiftelsen och bidragit med tydlig nytta för näringen. Pristagarna får ta emot diplom och ett resestipendium på 25 000 kr. Vinnarna från 2017 och 2018 har hunnit utnyttja sina resestipendier, så vi hörde av oss och frågade hur de haft det på sina resor.
Den "mekaniska hoven", som Lars Roepstorff och hans team utvecklade i sin prisbelönta forskning, testar banunderlaget på Strömsholm. Foto: Viktor Wrange

Lars Roepstorff, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), vann priset Årets Hästforskningsprojekt 2017 för sin forskning om banunderlag. Flera studier hade lett fram till nya metoder för att objektivt mäta banans egenskaper, vilket i nästa steg bidrar till att minska ortopediska skador på hästarna. Lars resa gick till USA där han hann med att besöka flera olika platser. Resan startade på Las Vegas National Horse Show

I Las Vegas togs jag mycket vänligt emot av Robert Ridland och hans fru som är huvudarrangör och Allen Rheinheimer som bland annat kommer att ansvara för banunderlag kommande världscupfinal i Las Vegas i april 2020. Vi diskuterade möjligheter och konsekvenser av att kunna mäta underlagens egenskaper med de metoder som vi utvecklat i vårt forskarteam och det fanns ett stort intresse för detta, berättar Lars.

Nästa stopp blev Lexington, Kentucky, där han besökte professor Mick Petersons laboratorium, Racing Surfaces Testing Laboratory. De har samarbetet länge med forskningen men det var första gången Lars fick möjlighet att se labbet.

Sista anhalten blev New York och travbanan Yonkers, Lars berättar, På Yonkers fick jag möjlighet att träffa Scott Palmer som är Equine Medical Director i New York State Gaming Commission med ansvar för 7 banor i staten. Vi hade mycket givande och intressanta diskussioner om hästvälfärd inom framförallt travsporten men också galopp.

Priset för Årets Hästforskningsprojekt 2018 gick till Siv Hanche Olsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Karin Hultin Jäderlund (NMBU) och Gittan Gröndahl, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för deras forskningsprojekt Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin? AEP är en mycket allvarlig sjukdom hos häst, som bara ses hos hästar i norden. Forskarna fann förändringar i nervskidorna som inte beskrivits i någon annan sjukdom hos vare sig djur eller människor och planerade vid tiden för prisutdelning att studera dessa vidare i cellodlingar.

Siv Hanche Olsen, använde sin del av resestipendiet för att resa till Island när de för första gången i maj 2019 fick hästar som insjuknande med symptom som liknar de vid AEP. Fler än 30 hästar hade blivit sjuka och elva hästar behövde avlivas. Siv berättar om utmaningen att undersöka de sjuka hästarna

De flesta hästarna var inte tama, vilket gjorde det svårt att utföra en systematisk neurologisk undersökning. Ett par unghingstar kunde vi delvis undersöka och de uppvisade symptom liknande de vid AEP.

Fortfarande har ingen säker AEP-diagnos kunnat ställts för hästarna på Island, men Siv berättar att möjligheten att vara där på plats var mycket viktig för den fortsatta forskningen om sjukdomen.

Karin Hultin Jäderlund och Gittan Gröndahl reste till Wien för att träffas och diskutera pågående och framtida norsk-svenska samarbetsprojekt inom hästrelaterad forskning, med särskilt fokus på AEP.

I anslutning till mötet gjordes ett studiebesök på Spanska Ridskolan i Wien, där vi först satt i publiken vid en ordinär föreställning. Därefter presenterades verksamheten och hästhållningen för oss av en österrikisk veterinärstudent, berättar de.

FAKTA

Förutom pris till Årets Hästforskningsprojekt delas det även ut pris till Årets Hedersomnämnande. Nedan presenteras vinnarna i båda kategorierna:

Årets Hästforskningsprojekt

2017 Lars Roepstorff, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) – För sin samlade forskning om banunderlag
2018 Siv Hanche Olsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Karin Hultin Jäderlund (NMBU) och Gittan Gröndahl, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) – Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP)
2019 Johan Bröjer, Katarina Nostell och Sanna Truelsen Lindåse (SLU) – Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med ekvint metalbolt syndrom (EMS)

Årets Hedersomnämnande

2017 Ann Kern Godal postumt (NMBU) – Innflytelse fra hesteassistert terapi (HAT) på avhengighetsbehandling og dens effekter
2018 Sofie Viksten (SLU) – Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling
2019 Jenny Yngvesson (SLU) – Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor (forskningen genomfördes tillsammans med Stefan Pinzke, Juan Carlos Rey Torres, Jasmine Lindholm, Annika Pättiniemi, Petra Andersson och Hanna Sassner)

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners