Aktuellt

Satsning på ökad välfärd

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har beslutat om fördelningen av kommande års forskningsanslag. Tio nya svenska projekt får tillsammans drygt 3,7 miljoner SEK för 2013 och ett norsk-svenskt samt tre nya norska projekt delar på 1, 7 miljoner NOK. Projekten har valts ut bland de 65 nya ansökningar som i år kom in till SHF. Totalt anslogs c:a 7 miljoner SEK och 3 miljoner NOK till nya projekt de närmaste tre åren.

Ett nytt svenskt projekt vid SLU om ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling får det största anslaget på sammanlagt drygt 1,8 miljoner SEK för de tre kommande åren.

SHF:s styrelse har beslutat att för 2013 bevilja anslag för totalt 14 nya forskningsprojekt och fortsatta anslag för 20 pågående projekt. Projekten är dels svenska, dels norska samt samarbets-projekt mellan Sverige och Norge. Totalt, inklusive pågående projekt, har för närmaste treårsperioden beviljats forskningsanslag för cirka 15,9 miljoner SEK och 6,3 MNOK, dvs. närmare 23 miljoner SEK.

Huvuddelen går i Sverige till forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala och i Norge till Norges Veterinärhögskola i Oslo.

Herpesvirus, gödselhantering och tillväxtrubbningar

En ny studie vid SVA om förekomst och betydelse av herpesvirus hos travhästar får det största enskilda forskningsbeloppet för 2013, 697 000 kronor.

Hantering av de stora mängder gödsel som varje häst lämnar per år blir ett allt större problem för dagens hästägare, särskilt för tätortsnära stallar. Ett nytt projekt vid SLU ska under två år studera hur hästgödseln kan bli mer attraktiv som jordförbättringsmedel. 929 000 SEK fördelat på två år har SHF beviljat för det.

Andra angelägna projekt rör mineralinnehåll i skördat vallfoder, utveckling av objektiva metoder för bedömning av halta hästar samt samspelet mellan ryttare, ridlärare och häst.

Vilka underlag som passar bäst för träning och tävling med hopphästar är ytterligare exempel på ett nytt svenskt forskningsprojekt som beviljats anslag från Stiftelsen Hästforskning.

Sjukdomen osteochondros, som ger tillväxtstörningar i skelettet hos unga hästar, kommer att studeras i två nya projekt för tillsammans drygt 2 miljoner kronor. Ett norsk-svenskt projekt har tilldelats drygt 1 miljon och ska undersöka om proteiner kan vara nyckeln till hur sjukdomen uppkommer och nedärvs, medan ett helnorskt projekt inom genetik också har fått en dryg miljon för att studera hur sjukdomen kan upptäckas. Bägge projekten om osteochondros är knutna till Norges veterinärhögskola.

Mer information:

Peter Kallings, forskningschef Stiftelsen Hästforskning

08- 627 2011, 070-527 2011

peter.kallings@nshorse.se

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners