Aktuellt

Sök forskningsmedel för 2016

Den 1 september 2015 kl. 11.00 öppnar ansökningsprocessen för att söka forskningsmedel för 2016.

Stiftelsen beviljar anslag till forskning kring hästen och hästnäringen i Sverige och Norge.

Forskningsområden

Hästnäringens forsknings- och utvecklingsprogram är indelat i tre huvudinriktningar:

  • Hästens hälsa, prestation och välfärd
  • Hästens reproduktion, uppfödning och utfodring
  • Hästens roll för människan, samhället och miljön

Stiftelsen Hästforskning stödjer därmed både traditionell veterinärmedicinsk och agrar forskning samt forskning kring hästen i relation till samhället och omgivningen.

Inför årets utlysning har styrelsen beslutat att prioritera ansökningar inom det senare området – Hästens roll för människan, samhället och miljön – samt samverkansprojekt mellan norska och svenska forskningsmiljöer inom samtliga områden.

ANSÖKAN

Systemet stänger kl. 15.00 den 1 oktober 2015.

Till skillnad från Stiftelsen Lantbruksforskning, som använder sig av en ansökan i två steg, ska du skicka in en komplett ansökan till Stiftelsen Hästforskning från början.

För fleråriga projekt skall inkomma årlig fortsättningsansökan enligt anvisningar.

I varje ansökan ska anges forskningens inverkan på hästars välfärd samt beskrivning av plan för informationsspridning till implementering. Nordiskt och internationellt samarbete samt tvärvetenskapliga projekt uppmuntras.

Ansökningar bedöms av Stiftelsen Hästforsknings forskningskommitté. Stiftelsens styrelse fattar beslut den 17 december 2015 om bidrag efter forskningskommitténs förslag.

Ytterligare information

Maila Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli om du behöver hjälp med ansökningssystemet

Peter Kallings, forskningschef +46 8 627 2011
peter.kallings@nshorse.se

Norsk utlysningstext på www.forskningsradet.no

Norska sökanden uppmanas att kontakta:
Siri Anzjøn, Norges forskningsråd
+47 22037098
sia@forskningsradet.no

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners