Aktuellt

Stiftelsefinansierad forskning bakom nytt centrum för rådgivning och test av banunderlag

Forskning om underlag som finansierats genom Stiftelsen Hästforskning har redan lett fram till en mekaniskt ben och en gedigen underlagsguide. Nu kommer den mekaniska hoven att användas för att kvalitetssäkra banunderlag av en nytt centrum för rådgivning och test av banunderlag.

Stiftelsen Hästforskning har finansierat ett antal forskningsprojekt kring hästar och underlag. Forskningen har bland annat har lett fram till en guide som tagits fram av doktorerna Elin Hernlund och Cecilia Lönnell tillsammans med Svenska ridsportförbundets underlagsgrupp.

Nu kommer den mekaniska hoven också att användas av ”Hästnäringens test- och rådgivningscenter för banunderlag”. Det nya organisationen ska hjälpa aktörer att utveckla sina banor. Det långsiktiga målet är att banor genom denna rådgivning bättre ska kunna bibehålla de egenskaper som önskas över tiden och under olika förutsättningar.

Nyhet om det nya centret på Hästnäringens nationella stiftelses webbplats

Projekt om underlag som finansierats av Stiftelsen Hästforskning

Intervju med Elin Hernlund om underlag (från hösten 2016)

Foto: Elin Hernlund
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners