Press

Pressmeddelande: Stiftelsen Hästforskning 10 år

Stiftelsen Hästforskning instiftades 2004 och fyller 10 i år. Så här långt har stiftelsen finansierat 150 forskningsprojekt med totalt 140 miljoner kronor. Lagom till jubileet lanserar Stiftelsen Hästbruksforskning en mailversion av sitt nyhetsblad.

Stiftelsen Hästforskning verkar för ökat värdeskapande för hästen, näringen, människan och samhället. För att resultaten ska nå ut och komma till användning är förväntningarna på att forskarna sprider sina resultat höga och stiftelsen ger också ut ett eget nyhetsblad. Lagom till att stiftelsen fyller 10 gör nu stiftelsen sitt nyhetsblad tillgängligt i en mailversion.

Många forskare är skickliga på att kommunicera sin forskning och vi har själva gett ut ett tryckt nyhetsblad sedan 2010 säger Christian Nyrén, Stiftelsen Hästforsknings verksamhetschef. Nu tar vi nästa steg och lanserar en mailversion av nyhetsbladet så att vem som helst som är intresserad kan följa forskningen på ett enkelt sätt.

När Stiftelsen Hästforskning instiftades blev hästforskning inom ett bredare fält möjlig. Det handlar om forskning som ökar kunskapen och gör hästen synlig i samhället och bidrar till förbättrad hälsa för häst och människa.

Tidigare hade ATG och Agria Djurförsäkring finansierat forskning om träning, avel, uppfödning, skador och sjukdomar säger Christian Nyrén. Med stiftelsen fick även samhällsforskning en plats. Dels när Stiftelsen Lantbruksforskning anslöt som finansiär och framför allt i och med statlig medfinansiering genom Forskningsrådet Formas.

Sedan 2009 har stiftelsen även finansierat hästforskning i Norge med medel från norska finansiärer och svensk-norska projekt med delad finansiering. Hittills har Stiftelsen Hästforskning finansierat 150 projekt med 140 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Stiftelsen Hästforskning 10 år

För mer information

Christian Nyrén, verksamhetschef, Stiftelsen Hästforskning 0705-49 74 15 christian.nyren@lantbruksforskning.se

Fakta

Mailversionen av Stiftelsen Hästforsknings nyhetsbrev beställer du på info@hastforskning.se

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners