Press

Stiftelsen Hästforskning beviljar anslag till åtta nya projekt

Vid gårdagens styrelsemöte beslutade Stiftelsen Hästforskning (SHF) om tilldelning av anslag vid årets utlysning. För 2019 är det åtta nya samt femton pågående projekt som får finansiering till ett totalt anslag om dryga 19 miljoner.

Av de beviljade projekten finns fem inom programområdet Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap. Dessa handlar om koppling mellan fång och förhöjda insulinnivåer i blod, identifiering av gener med negativ effekt på hästens hälsa och välbefinnande, orsak till knähälta hos sporthästar, nervsjukdomen polyneuropati samt kontroll av parasiten stor blodmask.

Tre projekt beviljas inom programområdet Samhällsvetenskap och humaniora och dessa behandlar hästens roll i de norska och svenska samhällena, förskolebarn på ridskola i relation till säkerhet och hästvälfärd samt intervjuer om stallägares syn på förbättrad hästvälfärd.

Det var som vanligt en tuff uppgift att med snäva ekonomiska ramar sålla ut de bästa projekten med högsta relevans och vetenskapliga kvalitet, men jag tycker ändå det blev en bra fördelning inom och mellan de två programområdena. Det var också positivt att hälften var samverkansprojekt mellan Sverige och Norge, säger Peter Kallings, avgående forskningschef på Stiftelsen Hästforskning.

Nya projekt som tilldelas anslag

De åtta nya projekten som tilldelas medel vid årets utlysning är (huvudsökande och universitet, institut eller motsvarande inom parentes):

  • Störd glukagonmetabolism – en direkt orsak till hyperinsulinemi och fång hos häst? (Johan Bröjer, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU)
  • Identifiering av gener med negativ inverkan på hästens hälsa och välbefinnande: Ett ramverk baserat på helgenomsekvensering och bioinformatik på häst (Sofia Mikko, SLU)
  • Finns ”hopparknä” hos häst? – En studie av patellardesmopati som orsak till knähälta hos sporthästar (Marie Rhodin, SLU och Cathrine Fjordbakk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU)
  • Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta (Eva Tydén, SLU)
  • Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske celle kulturer (Siv Hanche-Olsen, NMBU och Gittan Gröndahl, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA)
  • Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfunnet (Bjørn Egil Flø, Norsk institutt for bioøkonomi och Anders Larsson, SLU)
  • Är de för små för att rida? En studie av ridskolornas aktiviteter för förskolebarn från säkerhets- och hästvälfärdsperspektiv (Susanna Hedenborg, Malmö Universitet och Oskar Solenes, Molde Universitet)
  • En mänsklig sida av hästvälfärden (Petra Andersson, Göteborgs Universitet)

Här finns samtliga beviljade projekt med information om tilldelning av medel.

Infomation in english about the projects that will receive funding for 2019.

Fakta

Av de åtta projekten som beviljas finansiering vid årets utlysning är hälften samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Totalt beviljas de nya projekten anslag om cirka 6,4 miljoner och de pågående projekten beviljas fortsatt finansiering om cirka 12,6 miljoner för 2019.

För de nya projekten inklusive planeringsramar för åren 2019 – 2021 uppgår anslagen till cirka 19,5 miljoner kronor vilket ger en total forskningsfinansiering om drygt 32 miljoner för perioden. Omkring en tredjedel av dessa utgörs av norska anslag.

För mer information
Peter Kallings Forskningschef/Research director
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.