Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till åtta nya forskningsprojekt

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till åtta nya forskningsprojekt, varav fem svenska, två norska och ett samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Två av projekten är inom området samhällsvetenskap och humaniora och sex inom området veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap.

De två projekten inom samhällsvetenskap och humaniora handlar om unga ryttares rätt till delaktighet och att ”Funka till häst – erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar”.

Inom området veterinärmedicin, husdjursvetenskap ock teknikvetenskap finns två olika projekt som inkluderar hästens luftvägar, en ettårig pilotstudie kring karaktärisering av sjukdom i luftvägarna, samt ett tvåårigt projekt kring objektiv mätning av övre luftvägsförträngning. De andra fyra projekten handlar om cannabinoider, parasitsjukdomar, ekvint metabolt syndrom (EMS) och utfodring.

– Beredningsgrupperna har haft ett tufft jobb att välja ut årets beviljade projekt bland ett stort antal ansökningar med hög kvalitet. De beviljade projekten representerar flera viktiga områden med hög relevans för hästen och hästnäringen, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

Nya projekt som tilldelas anslag

  • Cannabinoider – Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst (Matilda Lampinen Salomonsson, Statens veterinärmedicinska anstalt)
  • Karaktärisering av luftvägsjukdom hos häst med hjälp av transkriptomanalys i enskilda celler: en pilotstudie (Amanda Raine, Uppsala Universitet)
  • Diagnos av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik och mobiltelefonbaserad mikroskopi (Jonas Tegenfeldt, Lunds Universitet)
  • Unga ryttares rätt till delaktighet – en villkorad rättighet? (Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan)
  • Funka till häst – erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar (Marie Gustavsson, Linköpings Universitet)
  • En ny behandling av ekvint metabolt syndrom med potential att förebygga fång (Johan Bröjer, Sveriges Lantbruksuniversitet & Siv Hanche-Olsen, Norges miljø og biovetenskaplige universitet, NMBU)
  • Overgangen fra vinterfôring til vårbeite – Metabolsk respons relatert til fôr og helse hos hest (Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU)
  • Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travheste (Erik Strand, NMBU)
FAKTA

Totalt beviljas de nya projekten anslag om cirka 6,2 miljoner och de pågående projekten beviljas fortsatt finansiering om cirka 11,8 miljoner för 2020.

Kontaktpersoner
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners