Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning får ny styrelseordförande

Vid sitt möte den 11 mars beslutade styrelsen i Stiftelsen Hästforskning att utse Johan Hellander till ny ordförande. Han tillträder i samband med styrelsemötet, efter tidigare ordförande Pekka Olson.

Pekka Olson representerar Agria i styrelsen och har så gjort sedan stiftelsen bildades 2004. Sedan 2019 har han varit styrelsens ordförande. Mycket har hänt sedan starten, 2006 fick stiftelsen för första gången statlig samfinansiering genom forskningsrådet Formas, 2009 inleddes ett samarbete med Norge om hästforskning för att lyfta samverkansprojekt mellan länderna, där norska hästnäringen och staten bidrar med forskningsmedel.

Det har varit en fantastisk resa att vara med på, säger Pekka Olson, både med stiftelsen och all den forskning vi har haft förmånen att finansiera. Resultaten av forskningen har verkligen gjort skillnad ute i hästnäringen i båda länderna och det är vi väldigt stolta över.

Johan Hellander, som representerar Svensk Travsport och ATG i styrelsen, tar nu över ordförandeklubban. Han har suttit i styrelsen sedan 2018.

Jag ser fram emot att axla rollen som ordförande och vill rikta ett varmt tack till Pekka för allt hans arbete genom åren, säger Johan Hellander. Tillsammans med stiftelsens alla finansiärer ska vi fortsätta arbeta för relevant och kvalitativ hästforskning.

Den 1 april öppnar årets öppna utlysning. Det pågår också ett beredningsarbete med en riktad utlysning till norska forskningsmiljöer som nyligen stängt för ansökningar. Vilka projekt som beviljas medel i den utlysningen offentliggörs i april.

Fakta

Stiftelsen Hästforskning finansierar hästforskning i Norge och Sverige med syfte att nå ett ökat värdeskapande för hästen, näringen, människan och samhället. De senaste tio åren (2011-2020) har Stiftelsen Hästforskning finansierat drygt 100 forskningsprojekt med motsvarande omkring 150 miljoner kronor.

Kontaktperson
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners