Press

Stiftelsen Hästforskning lanserar ny webbplats med projektbank

Stiftelsen Hästforskning har lanserat en ny webbplats. Den nya webbplatsen är anpassad till olika skärmstorlekar och har en sökbar projektbank med alla projekt som finansierats av stiftelsen.

Stiftelsen Hästforskning har lanserat en ny webbplats. Sedan 2004 har stiftelsen finansierat över 160 forskningsprojekt. Nu är projekten tillgängliga för alla i en projektbank på den nya webbplatsen.

Hittills har vi beviljat projekt för över 200 miljoner svenska och norska kronor. Vi vill att resultaten ska komma ut och bli till nytta säger Christian Nyrén, Stiftelsen Hästforsknings verksamhetsledare. Den nya projektbanken gör en stor mängd samlad forskning tillgänglig för alla intresserade.

I stiftelsens nuvarande forskningsprogram finansieras forskning inom två områden, veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap samt samhällsvetenskap och humaniora.

Ny kunskap bidrar till friskare hästar och mer samhällsnytta. Med den nya webbplatsen blir det lättare att ta del av forskningen och för forskarna att söka medel avslutar Christian Nyrén.

Den nya webbplatsen är framtagen i samarbete med Hästnäringens nationella stiftelse och hästnäringens tre riksanläggningar.

Fakta

Adressen till Stiftelsen Hästforsknings webbplats är www.hästforskning.se, www.hastforskning.se går också bra att använda.

För mer information

Christian Nyrén, verksamhetsledare
0705-49 74 15
christian.nyren@lantbruksforskning.se

Pressmeddelande 20170919, Stiftelsen Hästforskning, Ny webbplats med projektbank

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners