Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning öppnar årets utlysning

Stiftelsen Hästforskning (SHF) välkomnar nu forskningsansökningar i den årliga öppna utlysningen. Totalt omfattar utlysningen 12 miljoner svenska och 7 miljoner norska kronor. Steg 1 i utlysningen öppnar kl. 12 idag och stänger den 4 juni kl. 14.

Årets utlysning är på totalt 12 miljoner svenska och 7 miljoner norska kronor. 60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och 40 procent är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora.

Samverkansprojekt mellan Sverige och Norge uppmuntras, samt samverkan mellan kompetensområden/institutioner och med näringen.

Utlysningen sker i två steg, steg 1 görs i form av en kortare skiss över projektidén med fokus på relevans för hästen och hästnäringen. Ett antal sökande går vidare till steg 2 och ska då skicka in en fullskalig forskningsansökan. Ansökningen skrivs på engelska både i steg 1 och steg 2 med en sammanfattning på svenska eller norska. Precis som i förra årets utlysning finns ingen övre begränsning för OH-kostnader.

Nytt för i år är att om ett projekt är i behov av att använda försökshästar behöver det anges varför och på vilket sätt redan i steg 1.

Vi vill i år förtydliga att ansökningar som inte följer handbokens instruktioner automatiskt kommer att avslås.

Viktiga datum
  • Steg 1 öppnar 2 april kl. 12,00
  • Steg 1 stänger 4 juni kl. 14,00
  • Steg 2 öppnar 27 augusti kl. 12,00
  • Steg 2 stänger 1 oktober kl. 14,00
  • Styrelsen tar beslut i december 2020
Stiftelsen Hästforsknings forksningsprogram

Forskningsprogram 2020-2023

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.2 MB

Dokument

Handbok 2020

Denna handbok är för sökande till projekt av Stiftelsen Hästforskning samt för beredningsgrupperna som bedömer ansökningarna. Innehåller instruktioner kring ansökningsprocessen samt information om bedömningskriterierna.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 1.9 MB

Mall slutrapport

Mall för slutrapportering av projekt finansierade av Stiftelsen Hästforskning.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.6 MB

Mall fortsättningsansökningar

Mall för ansökan om fortsatt finansiering av projekt hos Stiftelsen Hästforskning. Fortsättningsansökningar ska lämnas in senast den 1 oktober kl. 24.00.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.5 MB

Kontaktpersoner
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners