Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning öppnar årets utlysning

Stiftelsen Hästforskning (SHF) välkomnar nu forskningsansökningar i den årliga öppna utlysningen. Totalt omfattar utlysningen 12,5 miljoner svenska och 7 miljoner norska kronor. Steg 1 i utlysningen öppnar kl. 11 idag och stänger den 10 juni kl. 15.

Nytt för i år är att SHF lanserar egen handbok för sökande och granskare. Dessutom har två mallar tagits fram för att underlätta rapporteringsarbetet för pågående projekt; en mall för fortsättningsansökningar och en för slutrapporter.

Vi har haft fokus på utveckling, samt förenkling för de sökande och har därför uppdaterat den tidigare använda handboken med avsikten att anpassa anvisningarna till förutsättningarna inom hästforskning. Vi hoppas att detta innebär ett förtydligande för vad som förväntas av sökande projekt till SHF, säger forskningssekreterare Lina Bengtsson.

Årets utlysning är på totalt 12,5 miljoner svenska och 7 miljoner norska kronor. 60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och 40 procent är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora. Samverkansprojekt mellan Sverige och Norge uppmuntras, samt samverkan mellan kompetensområden/institutioner och med näringen.

Utlysningen sker i två steg, steg 1 görs i form av en kortare skiss över projektidén med fokus på relevans för hästen och hästnäringen. Ett antal sökande går vidare till steg 2 och ska då skicka in en fullskalig forskningsansökan. Ansökningen skrivs på engelska både i steg 1 och steg 2 med en sammanfattning på svenska eller norska. Precis som i förra årets utlysning finns ingen övre begränsning för OH-kostnader.

Viktiga datum
  • Steg 1 öppnar 2 april 2019, kl. 11.00
  • Steg 1 stänger 10 juni 2019, kl. 15.00
  • Steg 2 öppnar 3 september 2019, kl. 11.00
  • Steg 2 stänger 1 oktober 2019, kl. 15.00
  • Styrelsen tar beslut i december 2019
Fakta

Länk till mer information om utlysningen
Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram 2016-2019

Dokument

Handbok Stiftelsen Hästforskning 2019

Denna handbok är för sökande till projekt av Stiftelsen Hästforskning samt för beredningsgrupperna som bedömer ansökningarna. Innehåller instruktioner kring ansökningsprocessen samt information om bedömningskriterierna.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 1.9 MB

Mall slutrapport

Mall för slutrapportering av projekt finansierade av Stiftelsen Hästforskning.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.6 MB

Mall fortsättningsansökningar

Mall för ansökan om fortsatt finansiering av projekt hos Stiftelsen Hästforskning. Fortsättningsansökningar ska lämnas in senast den 1 oktober kl. 24.00.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.5 MB

Kontaktperson
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners