Press

Stiftelsen Hästforskning (SHF) välkomnar Lina Bengtsson som forskningssekreterare

Lina Bengtsson klev in i rollen som forskningssekreterare den 15 november, hon tar vid efter Peter Kallings när han vid årsskiftet går i pension efter lång tjänst här på SHF.
Foto: Caroline Cronsell

Lina Bengtsson är Husdjursagronom och har sedan examen 2006 arbetat uteslutande inom hästsektorn. Disputationen skedde 2013 vid institutionen för husdjursgenetik på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU); Orthopaedic Health, Conformation and Longevity in Riding Horses. Fokus i avhandlingen var sambanden mellan ortopedisk hälsa och exteriör hos unga ridhästar samt hur dessa påverkar hållbarheten senare i livet.

Efter disputationen arbetade Lina som Post Doc inom avel och genetik för hälsa samt prestationsegenskaper hos danska ridhästar på Institutionen för Veterinär- och Husdjursvetenskap vid Köpenhamns Universitet. Och nu senast har arbetet varit som produktutvecklare på ett av landets hästfoderföretag. Även på fritiden är det hästar som gäller, som hästägare, hoppryttare och sedan i år även uppfödare i liten skala.

I dagarna är det beredningsgruppsmöten inför beslut om årets utlysning och vi passade på att fråga Lina hur hon ser på sin nya roll och tjänst.

Lina Bengtsson, foto Carin Wrange.

Vad är din roll på SHF och vad hoppas du bidra med?
Som forskningssekreterare är jag stiftelsens kontaktyta mot Sveriges och Norges hästforskare samt för medlemmar i beredningsgrupperna som utvärderar inkomna forskningsansökningar. Utöver detta hoppas jag även kunna fånga upp hästbranschens behov för ny forskning att ta med i framtida strategiplaner för stiftelsen, bland annat genom mina kontaktytor i den praktiska hästnäringen.

Dina förväntningar på den nya tjänsten?
Jag tycker att denna tjänst ska bli väldigt spännande och det känns kul att kunna arbeta för en ständigt växande kunskapsnivå och kunskapsspridning kring hästen och dess välfärd som är så fascinerande – hur mycket man än lär sig så blir man aldrig fullärd!

Kontaktpersoner
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners