Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning söker forskningssekreterare för arbete i Sverige och Norge

Uppdraget som forskningssekreterare innebär bland annat att koordinera SHF:s arbete kring forskningsutlysningar, hantering av inkomna ansökningar, beredningsorganisation och rapportering av beviljade projekt.

Uppdraget innebär också att representera stiftelsen i relevanta forskningssammanhang och att synliggöra hästnäringen i dessa sammanhang samt att bidra till en bra dialog mellan forskarmiljöer och hästnäringen för att synliggöra behoven av en för näringen relevant forskning.

Viktigt är att skapa en dialog med avnämare så att kunskap kan inhämtas avseende vad som kan vara relevant forskning för näringen samt tillse att ny kunskap och forskningsresultat kommer avnämarna tillgodo.

Stiftelsen Hästforskning finansierar hästforskning i Norge och Sverige, med totalt omkring 20 miljoner kronor per år.
Hästnäringens forskningsprogram är indelat i två programområden:
• Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap
• Samhällsvetenskap och humaniora

Under 2018 går vår forskningschef Peter Kallings i pension. Vi söker nu efter den som är intresserad att ta vid som forskningssekreterare på 25 % från september 2018.

Den vi söker bör ha:
• Forskarutbildning eller motsvarande.
• Veterinärexamen eller agronomexamen med husdjursinriktning eller likvärdig utbildning.
• Erfarenhet av forskningsadministrativt arbete
• Flytande svenska alternativt norska samt engelska
• Brett nätverk inom branschens olika sektorer
• Vana av att röra sig i forsknings- och olika akademiska miljöer med internationella deltagare.

På grund av jävssituationen går tjänsten inte att kombinera med forskning på högskola eller universitet. Placeringsort är Stockholm, eller efter överenskommelse på distans.

Tror du att detta är jobbet för dig så skicka in din ansökan med CV senast 31 maj, intervjuer sker löpande.

Skicka din ansökan till stiftelsens verksamhetsledare, Christian Nyrén, christian.nyren@lantbruksforskning.se.

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners