Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning söker vikarierande forskningssekreterare

Stiftelsen Hästforskning (SHF) finansierar hästforskning i Sverige och Norge, med totalt omkring 20 miljoner kronor per år. Hästnäringens forskningsprogram är indelat i två programområden - Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap samt Samhällsvetenskap och humaniora.

Befattningens uppdrag

Uppdraget som forskningssekreterare innebär att koordinera SHF:s arbete kring forskningsutlysningar, hantering av inkomna ansökningar, rapportering av beviljade projekt m.m. Uppdraget innebär också att representera stiftelsen i relevanta forskningssammanhang och att synliggöra hästnäringen i dess sammanhang samt att bidra till en bra dialog mellan forskarmiljöer och hästnäringen för att synliggöra behoven av en för näringen relevant forskning.

Viktigt är att skapa en dialog med avnämare så att kunskap kan inhämtas avseende vad som kan vara relevant forskning för näringen samt tillse att ny kunskap/forskningsresultat kommer avnämarna tillgodo.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • i sin ansats alltid ha med samtliga finansierade länders perspektiv.
 • arbeta för forskningsprogrammets fokus på två programområden (VHT & SH).
 • ha mycket god kunskap om vilka projekt SHF finansierar samt vilka behov det finns av nya lösningar.
 • följa upp beviljade projekt samt rapportering.
 • medverka i möten, seminarier, konferenser och mässor för omvärldsbevakning där hästforskning som rör de aktuella områden synliggörs och forskningsbehov identifieras.
 • hålla sig uppdaterad om vilka forskningssamarbeten som finns och är på gång, kopplat till forskningsprogrammets två områden samt finansierande länder i SHF:s upplägg.
 • löpande kommunicera med forskare, beredningsledamöter, forskningskommitté och andra intressenter inom såväl VHT- som Hum/Sam-området.
 • samverka med SLF:s forskningschef och/eller forskningssekreterare i gemensamma frågor, utvecklingsarbete m.m.

Kvalifikationer

 • Forskarutbildning eller motsvarande
 • Veterinärexamen eller agronomexamen med husdjursinriktning eller likvärdig utbildning.
 • Erfarenhet av forskningsadministrativt arbete
 • Flytande svenska alternativt norska samt engelska
 • Brett nätverk inom branschens olika sektorer
 • Vana av att röra sig i forsknings- och olika akademiska miljöer med internationella deltagare.
 • Kännedom om förutsättningar avseende hästnäringen

Vi ser att du är noggrann, prestigelös, lyhörd/kommunikativ, analytisk, förändringsorienterad, har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad.

Tjänstens omfattning

Tjänsten omfattar 50% och är ett ettårigt vikariat med start i februari 2020. För lämplig kandidat kan tjänsten kompletteras med 50% vikariat på Stiftelsen lantbruksforskning. Placeringsort är Stockholm eller efter överenskommelse på distans.

Skicka din ansökan med CV via epost till: christian.nyren@lantbruksforskning.se

Kontaktperson
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners