Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning välkomnar nya ledamöter till beredningsgrupperna

Styrelsen för SHF har nu beslutat hur sammansättningen av beredningsgrupperna ska se ut inför den kommande utlysningen.

Stiftelsen Hästforskning har två beredningsgrupper, en till vardera område i forskningsprogrammet.

Sammansättningen inför den kommande utlysningen är följande:

Beredningsgrupp Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap

Ordförande
Casper Lindegaard, Ass. Prof. Large anim surgery, Univ of Copenhagen

Veterinär-, husdjurs-, teknikvetenskaplig kompetens
Bart Ducro, Ass Prof. Animal breeding and genetic, Wageningen univ
Irma Oskam, Prof. Reproduction, Norwegian univ of life sciences
Idun Rosenfeld, DVM, Feeding and nutrition, Norwegian univ of life sciences
Maarten Oosterlinck, DVM (ECVS, ECVSMR) Surgery, sports medicine and rehabilitation, Univ of Ghent

Relevanspersoner
Peter Franzén, DVM, practising veterinarian at Mälaren hästklinik
Antti Rautalinko, Veterinarian at the Swedish trotting organization
Kristina Wärmefjord, Ass Prof Technology, Chalmers, horse owner/breeder
Hilde Ulvatne Marthinsen, PhD Medical biochemistry and microbiology, horse owner experience

Beredningsgrupp Samhällsvetenskap och humaniora

Ordförande
Marit Sørensen, Prof. Coaching and athletics psychology, Norwegian school of sport sciences

Kompetens inom samhällsvetenskap och humaniora
Tobba Therkildsen Sudmann, Prof. Public health, Western Norway univ of applied sciences, experience in riding physiotherapy
Gunilla Silfverberg, Prof. Medical care ethics in animal based rehabilitation, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Leena Rantamaki, Agricultural economics, Univ of Helsinki, Finland

Relevanspersoner
Mats Greiff, Prof. History, Malmö univ, horse owner
Carl Dyrendahl, Horse sector business development, horse owner/breeder
Viktoria Östlund, Icelandic horse business entrepreneur with education from Holar Iceland.
Eli Blakstad, Children, health and family issues, Fylkesmannen i Innlandet, Norway, board member experience Norsk “Rikstoto”
Charlotte Deijenberg, Medical research journalist, Norway, ethical board experience, horse owner

Fakta

Beredningsgrupperna granskar och bedömer inkomna ansökningar. Därefter lämnar grupperna förslag till SHF:s styrelse som fattar beslut om vilka projekt som ska tilldelas forskningsanslag.

Kontaktperson
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners