Aktuellt

Veterinärmedicine hedersdoktor inom Osteokondrosforskning

Den 6:e oktober promoveras Cathy Carlson till veterinärmedicine hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Cathy Carlson (VMD professor i patologi vid College of Veterinary Medicine vid University of Minnesota samt prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper SLU) är specialist på skelettets olika sjukdomar. Hennes mest aktiva forskning för närvarande rör uppkomst och utveckling av osteokondros vilket även är titeln för hennes hedersdoktorsföreläsning fredag den 5:e oktober: Osteochondrosis: a long and successful research collaboration. Hedersdoktorsföreläsningarna är öppna för allmänheten, läs mer på SLU:s hemsida.

Foto: John Stromberg, University of Minnesota

Professor Carlson försvarade sin avhandling om osteokondros på grisar 1986. Därefter var hon 1991 den första att experimentellt reproducera patogenesen av osteokondros på gris genom att avbryta blodtillförseln till ett litet område tillväxtbrosk. På 1990-talet skickade professor Stina Ekman på SLU sin avhandling till professor Carlson vilket blev inledningen på det som skulle komma att bli ett över 30 år långt forskningssamarbete. Efter att ha författat ett gemensamt granskningsblad blev de båda handledare till den norska veterinären Bjørnar Ytrehus i hans avhandling om osteokondros hos grisar, och senare även till Kristin Olstad i hennes avhandling om osteokondros hos hästar, båda vid NMBU i Oslo (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Hedersdoktorsutnämnandet är ett stort erkännande av Cathy Carlsons mångåriga forskning, för framgångsrikt internationellt och nordiskt samarbete generellt och osteokondrosforskning i synnerhet. Ett par av forskningsprojekten om osteokondros är finansierade av Stiftelsen Hästforskning:

Nils Dolvik – Proteiner i osteochondrose: nøkkelen til hvordan sykdomsprosessen styres og nedarves
Kristin Olstad – Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt

Stiftelsen Hästforskning gratulerar varmt till hederstiteln!

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners