Aktuellt

Ytterligare ett forskningsprojekt beviljat

Stiftelsen Hästforsknings styrelse har beslutat att bevilja forskningsmedel för 2014 till ytterligare ett projekt.

Nytt svenskt projekt

”Peptider och proteiner – bekämpning av nya missbrukspreparat inom hästsporten”
Mikael Hedeland, SVA

Extrabeslut 140131

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners