Aktuellt

Fem nya forskningsprojekt får anslag inför 2014

Fem nya ansökningar och nio pågående projekt beviljas forskningsmedel från Stiftelsen Hästforskning för 2014. Dessutom får ett svensk-norskt, ett norsk-svenskt och två pågående norska projekt fortsatt finansiering.

Nya svenska projekt

”Optimering av penicillinbehandlingar till häst för att minska resistensutveckling”
Lena Olsén, SLU

”Rörelseasymmetrier i ridhäst-populationen – biologisk variation eller hälta?”
Marie Rhodin, SLU

”Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med metabolt syndrom – en möjlighet att förstå mekanismerna bakom insulinresistens och fång”
Johan Bröjer, SLU

”Hobbyryttare och sociala medier – information om säkerhetsrelaterade frågor på nätet”
Katriina Byström, Högskolan i Borås

”Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning: samspelet mellan ryttare, ridlärare och häst (Delstudie 2: ryttare-ridlärare)”
Charlotte Lundgren, Linköpings universitet

Pågående svenska projekt

”Benzimidazolresistens hos hästens spolmask”
Eva Tydén, SLU

”Kostnadseffektiv allväderspaddock för häst: praktisk tillämpning”
Hans von Wachenfelt,  SLU

”Genetisk bakgrund till prestationsegenskaper hos svenskt varmblod (SWB)”
Sofia Mikko, SLU

”MHC – Centrum av Hästens Immunsystem”
Tomas Bergström, SLU

”Komposterad hästströ-gödsel som ett miljövänligt gödsel och jordförbättrings-medel för jordbruksmark – En kombination av hästens välbefinnande och minskade emissioner av näringsämnen till vatten”
Barbro Ulén, SLU

”Förekomst och betydelse av herpesvirus 2 och 5 hos svenska travhästar”
Jean-Francois Valarcher, SVA

”Utvärdering av tränings- och tävlingsunderlag inom hoppsporten”
Lars Roepstorff, SLU

”Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning: samspelet mellan ryttare, ridlärare och häst”
Charlotte Lundgren, Linköpings universitet

”Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling”
Harry Blokhuis, SLU

Pågående svensk-norskt projekt

”Påverkan av nordiskt klimat och hästhållning på hästens temperaturreglering”
Kristina Dahlborn, SLU

Pågående norsk-svenskt projekt

”Proteiner i osteochondrose: nøkkelen til hvordan syk-domsprosessen styres og nedarves”
Nils Ivar Dolvik, Norges veterinærhøgskole

Pågående norska projekt

”In vitro elektrofysiologiske studier av hestens tarmkanal.”
Constanze Fintl, Norges veterinærhøgskole

”’Biologisk leddbehandling’ – cytokinprofil i Autolog Kondisjonert Serum (AKS)”
Cathrine Fjordbakk, Norges veterinærhøgskole

Observera att besluten är preliminära och att de kan vara förknippade med särskilda villkor. Villkoren framgår av respektive kontrakt.

Belopp framgår av beslutslistan

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners