Aktuellt

Fem nya forskningsprojekt får anslag för 2016

Fem nya ansökningar och tolv pågående projekt beviljas forskningsmedel från Stiftelsen Hästforskning för 2016.

Nya svenska projekt

”Ridundervisningens pedagogiska praktik; lärande, interaktion och kommunikation om ryttarkänsla”
Anna Bergh, SLU

”Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor”
Jenny Yngvesson, SLU

Nya svensk-norska projekt

”Kartläggning av prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravaren”
Gabriella Lindgren, SLU, och Eric Strand, NMBU

”Hösilage-”intolerans” hos häst?”
Cecilia Müller, SLU, och Astrid Johansen, NIBIO

”Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter”
Eva Tydén, SLU, och Inger Sofie Hamnes, Veterinærinstituttet

PÅGÅENDE svenska projekt

”Förbättrad kryo-överlevnad hos hingstspermier avsedda för artificiell insemination”
Jane Morrell Darby, SLU

”Kan förbättrad syresättning med pulsad inhalerad NO under hästanestesi öka patientsäkerheten?”
Görel Nyman, SLU

”Karaktärisering av hjärt-kärlfunktionen hos insulinresistenta hästar”
Katarina Nostell, SLU

”Kompensatoriska hält-mekanismer hos kliniskt halta hästar – är hästen halt på ett eller flera ben?”
Marie Rhodin, SLU

”Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling”
Harry Blokhuis, SLU

”Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med metabolt syndrom – en möjlighet att förstå mekanismerna bakom insulinresistens och fång”
Johan Bröjer, SLU

”Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning: samspelet mellan ryttare, ridlärare och häst (Delstudie 2: ryttare-ridlärare)”
Charlotte Lundgren, SLU

Pågående norsk-svenskt projekt

”Proteiner i osteochondrose: nøkkelen til hvordan sykdomsprosessen styres og nedarves”
Nils Ivar Dolvik, Norges veterinærhøgskole, och Stina Ekman, SLU

Pågående norska projekt

”Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin?”
Karin Hultin Jäderlund, NMBU

”Forbedret behandling for økt overlevelse etter ledd-infeksjon hos føll”
Kristin Olstad, NMBU

”Runs of homozygosity brukt på fjordhestpopulasjonene i Norge og Sverige”
Nils Ivar Dolvik, NMBU

”Sykdomskontroll og forbedret dyrevelferd ved hjelp av genetiske markører: En pilotstudie av osteochondrose og Birkelandfraktur hos hest”
Gunnar Klemetsdal, UMB
Observera att besluten är preliminära och att de kan vara förknippade med särskilda villkor. Villkoren framgår av respektive kontrakt. Beviljade projekt får kontrakt och avslagna projekt får meddelande med avslagsmotiveringar under januari månad.

Belopp framgår av beslutslistan

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners