Aktuellt

Hästägare: Bidra till forskning om mugg, rasp och fotskabb

Projektet ”Mugg och rasp på dölehästar och nordsvenska brukshästar: förekomst, diagnostik och behandling” vill ha in erfarenheter av hästägare och ber om inspel via en enkät.

Syftet med projektet är att utveckla bättre diagnostik och behandling vid mugg, rasp och fotskabb. Nu har hästägare möjlighet att hjälpa till i projektet genom att svara på en enkät. Du kan bidra med dina erfarenheter oavsett vilken hästras du har.

Enkät om mugg och rasp

Länk till enkäten

Besvara en ny enkät för varje häst.

Läs mer om projektet samt mugg, rasp och hovskabb hos SVA

Forskargruppen ska bland annat ta fram metoder för att upptäcka och behandla kvalstret Chorioptes equi som kan orsaka hudlidande. De diagnostiska metoder som finns idag anses nämligen inte tillräckligt känsliga. Dessutom saknas registrerade preparat för behandling av Chorioptes-skabb på häst i Norden, och de behandlingar som används idag saknar ofta vetenskaplig utvärdering.

Fakta

Studien är ett samarbete mellan svenska och norska forskare och resultatet av den riktade utlysningen för forskningsprojekt med koppling till raserna Dölehäst och Nordsvensk Brukshäst som beslutades via Stiftelsen Hästforskning 2017.

Projektet finansieras till lika delar av Landslaget for Dølahest och Föreningen Nordsvenska Hästen, beredningsarbetet bekostas av Stiftelsen Hästforskning.

Vid SVA deltar parasitologerna Giulio Grandi, Eva Osterman-Lind och Set Bornstein, statsveterinär Gittan Gröndahl, samt molekylärbiolog Mats Isaksson i projektet. Från SLU medverkar veterinärdermatolog Kerstin Bergvall och från Norges veterinärinstitut mykolog Ida Skaar. Till projektet är också veterinärstudent Karin Juto, SLU, kopplad.

Kontaktpersoner
Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli Stiftelsen Lantbruksforskning´s secretariat
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners