Aktuellt

Hjälp forskare att kartlägga stor blodmask i stiftelsefinansierad studie

Forskare vid SLU och SVA undersöker hur vanlig stor blodmask är i Sverige. Förra året deltog 58 gårdar från Götaland, Svealand och Norrland i en studie. Under våren 2017 kommer prover återigen att samlas in från hela landet. Du som har minst fem hästar, som inte avmaskats det senaste halvåret, kan delta i studien och hjälpa forskningen framåt.

Läs mer på hästsverige.se

Projektet ”Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter”

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners