Aktuellt

Nio nya forskningsprojekt får anslag inför 2015

Nio nya ansökningar och sju pågående projekt beviljas forskningsmedel från Stiftelsen Hästforskning för 2015.

Nya svenska projekt

”Ökad hästvälfärd med hjälp av en anti-inflammatorisk biomarkör för gluko-kortikoider”
Carina Ingvast Larsson, SLU

”Förbättrad kryo-överlevnad hos hingstspermier avsedda för artificiell insemination”
Jane Morrell Darby, SLU

”Kan förbättrad syresättning med pulsad inhalerad NO under hästanestesi öka patientsäkerheten?”
Görel Nyman, SLU

”Karaktärisering av hjärt-kärlfunktionen hos insulinresistenta hästar”
Katarina Nostell, SLU

”Kompensatoriska hält-mekanismer hos kliniskt halta hästar- är hästen halt på ett eller flera ben?”
Marie Rhodin, SLU

”Hästsparkars anslagsenergi – underlag för dimensionering av stallinredning och byggnadskonstruktioner”
Hans Einar Joachim Fredrik von Wachenfelt, SLU

Pågående svenska projekt

”Peptider och proteiner – bekämpning av nya missbrukspreparat inom hästsporten”
Mikael Hedeland, SVA

”Optimering av penicillin-behandlingar till häst för att minska resistensutveckling”
Lena Olsén, SLU

”Rörelseasymmetrier i rid-hästpopulationen – biologisk variation eller hälta?”
Marie Rhodin, SLU

”Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med metabolt syndrom – en möjlighet att förstå mekanismerna bakom insulinresistens och fång”
Johan Bröjer, SLU

”Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling”
Harry Blokhuis, SLU

Pågående norsk-svenskt projekt

”Proteiner i osteochondrose: nøkkelen til hvordan sykdomsprosessen styres og nedarves”
Nils Ivar Dolvik, Norges veterinærhøgskole

Nya norska projekt

”Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin?”
Karin Hultin Jäderlund, NMBU

”Forbedret behandling for økt overlevelse etter ledd-infeksjon hos føll”
Kristin Olstad, NMBU

”Runs of homozygosity brukt på fjordhestpopulasjonene i Norge og Sverige”
Nils Ivar Dolvik, NMBU

Pågående norskt projekt

”Sykdomskontroll og forbedret dyrevelferd ved hjelp av genetiske markører: En pilotstudie av osteochondrose og Birkelandfraktur hos hest”
Gunnar Klemetsdal, UMB

Observera att besluten är preliminära och att de kan vara förknippade med särskilda villkor. Villkoren framgår av respektive kontrakt. Beviljade projekt får kontrakt och avslagna projekt får meddelande med avslagsmotiveringar under januari månad.

Belopp framgår av beslutslistan

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners