Aktuellt

Snabbanalys av ledinfektion och hästens roll som terapeut

Två nya forskningsprojekt har nyligen beviljats av Stiftelsen Hästforskning. Det ena handlar om utvärdering av ny metod att upptäcka ledinfektion hos häst och det andra ska studera hästens roller i olika former av människovård.

Projektet MALDI-TOF snabbtest av bakterier i ledvätska från hästar med misstänkt ledinfektion som nu beviljats anslag på 288 000 SEK för ett år leds av Pia Haubro Andersen, professor vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Ledinfektion är ett allvarligt tillstånd hos häst. Ju snabbare man kan konstatera en bakteriell infektion och därmed rätt behandling sättas in, desto bättre prognos har hästen att bli frisk igen och återfå sin fulla prestationsförmåga.

Pia Haubro Andersen kommer att testa om man med hjälp av masspektrometri snabbare kan analysera om det finns ledinfektion än med de mikrobiologiska diagnoser som vanligen används. Ledvätska från 125 hästar ska analyseras med såväl den nya metoden som med den traditionella för att kunna göra en jämförelse.

TERAPI MED HJÄLP AV HÄSTEN

Projektet Hästens roller i olika former av människovård leds av Gunilla Silfverberg, professor vid Ersta Sköndal högskola. Projektet ingår i forskningsprogrammet ”Hästens betydelse för människors hälsa, livskvalitet och välbefinnande”, som startade 2010.

Det nu beviljade projektet ska klargöra vad hästunderstödd terapi verkligen handlar om. Nationella och internationella experter inom olika områden ska via en frågemall få ge sin syn på hästens betydelse inom vården. Resultaten från studien förväntas underlätta designen av framtida utvärderingsstudier inom forskningsfältet. Projektet har beviljats 266 000 SEK för ett år.

Genom en omfördelning av medel är det glädjande att vi kan stötta ytterligare två angelägna projekt som berör såväl hästens som människans ”väl och ve”, säger Peter Kallings, forskningschef för Stiftelsen Hästforskning.

HÄSTENS VÄLFÄRD I FORTSATT STUDIE

Utöver de två nya forskningsprojekten har styrelsen för Stiftelsen Hästforskning även beviljat fortsatta anslag för två pågående projekt.

Ett norskt projekt, Inverkan av hästassisterad terapi (HAT) i missbrukarvård och dess effekter, som leds av Espen Arnevik, docent vid Oslos universitetssjukhus i Norge, har beviljats 800 000 NOK för ett tredje och avslutande år.

För det svensk-norska projektet Påverkan av nordiskt klimat och hästhållning på hästens temperaturreglering har beviljats 770 000 SEK samt 665 000 NOK för andra året. Projektet leds i Sverige av professor Kristina Dahlborn, SLU samt i Norge av professor Knut Egil Bøe, Universitetet för miljö och biovetenskap.

För frågor kontakta:
Peter Kallings, forskningschef för Stiftelsen Hästforskning
08-627 2011, 070-527 2011
Peter.kallings@nshorse.se

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners