Aktuellt

Sök anslag för 2014

Stiftelsen Hästforskning utlyser forskningsanslag för 2014. Den 1 oktober 2013 är sista ansökningsdag. Stiftelsen beviljar anslag till forskning kring hästen och hästnäringen.

Sök anslag för hästforskning inför 2014!

Forskningsområden

Hästnäringens forsknings- och utvecklingsprogram är indelat i tre huvudinriktningar:

  • Hästens hälsa, prestation och välfärd
  • Hästens reproduktion, uppfödning och utfodring
  • Hästens roll för människan, samhället och miljön

Stiftelsen Hästforskning stödjer därmed både traditionell veterinärmedicinsk och agrar forskning samt forskning kring hästen i relation till samhället och omgivningen.

Inför årets utlysning välkomnas särskilt ansökningar inom följande områden:

  • Biosäkerhet – smittskydd och antibiotikaresistens
  • Hästvälfärd – hästhållning, vällevnadsproblem och hästens beteende
  • Hästens samhällsekonomiska betydelse för människa, samhälle och miljö

ANSÖKAN
Ansökan sker via Stiftelsen Lantbruksforsknings elektroniska ansökningssystem, www.lantbruksforskning.se

För fleråriga projekt skall inkomma årlig fortsättningsansökan enligt anvisningar.

I varje ansökan ska anges forskningens inverkan på hästars välfärd samt beskrivning av plan för informationsspridning till implementering. Nordiskt och internationellt samarbete samt tvärvetenskapliga projekt uppmuntras.

Ansökan skall vara skriven på svenska, men forskningsplan, CV med mera kan vara skrivet på engelska om skäl därför föreligger.

Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2013

Ytterligare information
Mer information finns på www.hastforskning.se samt via forskningschef Peter Kallings på +46 8 627 2011 eller peter.kallings@nshorse.se

För norska ansökningar Siri Anzjøn, Norges forskningsråd, på +47 22037098 eller sia@forskningsradet.no

Beviljade anslag från SHF för 2013

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners