Aktuellt

Sök forskningsmedel för 2018

Stiftelsen Hästforskning beviljar anslag till forskning kring hästen och hästnäringen i Sverige och Norge. För 2018 finns cirka 14 miljoner svenska kronor och cirka 7,5 miljoner norska kronor att söka.

Viktiga datum och tider

 • Steg 1 öppnar 31 mars 2017, 11.00
 • Steg 1 stänger 1 juni 2017, 15.00
 • Steg 2 öppnar 1 september 2017, 11.00
 • Steg 2 stänger 2 oktober 2017, 15.00
 • Styrelsen tar beslut i december 2017

Nytt för i år

 • För 2018 finns 14 miljoner svenska kronor och 7,5 miljoner norska kronor att söka för nya projekt.
 • Varje huvudsökande får inkomma med 1 ansökan för upp till 3 års forskning.
 • Som mest får sökas 1 miljon kronor per år i genomsnitt över projekttiden, för svensk-norska samverkansprojekt kan upp till 2 miljoner kronor sökas i genomsnitt per år.

Forskningsområden

Hästnäringens forskningsprogram är indelat i två programområden:

VETERINÄRMEDICIN, HUSDJURSVETENSKAP OCH TEKNIKVETENSKAP

 • Hälsa och välfärd
 • Reproduktion
 • Utfodring, uppfödning och hästhållning
 • Teknikutveckling

SAMHÄLLSVETENSKAP OCH HUMANIORA

 • Hästens roll för människan
 • Hästens roll för samhället
 • Hästens roll för miljön

Av årets utlysta medel är 65 procent avsatta till forskningsområde veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap. 35 procent av medlen är avsatta till forskningsområde samhällsvetenskap och humaniora.

Förslag på prioriterade forskningsområden inom respektive programområde är listade i ett appendix till forskningsprogrammet.

Hästnäringens forskningsprogram

Ansökan

Vi uppmuntrar till samverkansprojekt mellan Sverige och Norge och välkomnar ansökningar inom forskningsprogrammets bägge programområden.

I varje ansökan ska anges forskningens inverkan på hästars välfärd samt beskrivning av plan för informationsspridning till implementering.

I steg 1 skickar du som söker forskningsmedel in en kortare skiss, som bedöms med avseende på relevans och potential.

Ansökan i steg 1 ska vara skriven på svenska eller norska, men forskningsplan med mera kan skrivas på engelska om skäl därtill föreligger. (CV ska inte skickas in i steg 1)

Ett antal ansökningar går vidare till steg 2 och får möjlighet att göra en full ansökan, som bedöms med avseende på relevans och vetenskaplig kvalitet. Ansökan i steg 2 ska skrivas på engelska.

Först i steg 2 ska du skicka in en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel, ”blankett för underskrift”.

Observera att för samfinansierade och helnorska projekt gäller särskilda instruktioner som du hittar i ansökningssystemet.

Bedömningskriterierna är samma som för Stiftelsen Lantbruksforskning och återfinns i deras handbok. Observera att Stiftelsen Lantbruksforsknings handbok inte gäller i sin helhet för Stiftelsen Hästforskning. Läs mer här

Du söker forskningsmedel i stiftelsens ansökningssystem

För fleråriga projekt ska inkomma årlig fortsättningsansökan enligt anvisningar.

Ytterligare information

Kontakta Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli om du behöver hjälp med ansökningssystemet
admin@lantbruksforskning.se

Peter Kallings, forskningschef
+46 (0)8-627 20 11
peter.kallings@nshorse.se

Norska sökanden uppmanas att kontakta:
Siri Anzjøn, Norges forskningsråd
+47 22037098
sia@forskningsradet.no

Beviljade anslag för 2017

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners