Aktuellt

Sök forskningsmedel för 2015 – stängt

Ansökningssystemet är stängt. Den 1 oktober 2014 var sista dag att söka forskningsmedel för 2015. Stiftelsen beviljar anslag till forskning kring hästen och hästnäringen i Sverige och Norge.

Forskningsområden

Hästnäringens forsknings- och utvecklingsprogram är indelat i tre huvudinriktningar:

  • Hästens hälsa, prestation och välfärd
  • Hästens reproduktion, uppfödning och utfodring
  • Hästens roll för människan, samhället och miljön

Stiftelsen Hästforskning stödjer därmed både traditionell veterinärmedicinsk och agrar forskning samt forskning kring hästen i relation till samhället och omgivningen.

ANSÖKAN

Du söker forskningsmedel i stiftelsens elektroniska ansökningssystem.

Systemet stänger 15.00 den 1 oktober 2014.

Till skillnad från Stiftelsen lantbruksforskning, som använder sig av en ansökan i två steg, ska du skicka in en komplett ansökan till Stiftelsen hästforskning från början.

För fleråriga projekt skall inkomma årlig fortsättningsansökan enligt anvisningar.

I varje ansökan ska anges forskningens inverkan på hästars välfärd samt beskrivning av plan för informationsspridning till implementering. Nordiskt och internationellt samarbete samt tvärvetenskapliga projekt uppmuntras.

För projekt där medel söks i både Sverige och Norge får den bifogade projektbeskrivningen omfatta 11 sidor, för att rymma budget för medsökande (det vill säga den norska delen i ett svensk-norskt projekt eller den svenska delen i ett norsk-svenskt projekt).

Ansökan skall vara skriven på svenska eller norska, men forskningsplan, CV med mera kan vara skrivet på engelska om skäl därtill föreligger.

För att ansökan ska vara komplett krävs en försäkran från din organisation om förvaltning av medel. Försäkran ska skrivas under av prefekt eller närmaste chef, skannas in och bifogas till ansökan i systemet.

Blankett för underskrift

Ansökningar bedöms av Stiftelsen hästforsknings forskningskommitté. Stiftelsens styrelse fattar beslut om bidrag efter forskningskommitténs förslag.

Ytterligare information

Maila Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli om du behöver hjälp med ansökningssystemet

Peter Kallings, forskningschef +46 8 627 2011
peter.kallings@nshorse.se

För norska ansökningar Siri Anzjøn, Norges forskningsråd, på +47 22037098 eller sia@forskningsradet.no

Beviljade anslag för 2014

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners