Aktuellt

Steg 1 av årets utlysning är nu stängd

Första steget av utlysningen inför 2019 är stängd sedan den 11:e juni.

Under sommaren arbetar beredningsgrupperna för fullt med bedömning av samtliga inkomna idéskisser. Sökande får besked under augusti om de tagits vidare.

Steg 2 av utlysningen öppnar den 3 september för de som gått vidare.

Här kan du läsa mer om utlysningen inför 2019 och ansökningsprocessens olika steg.

Ansökningsstatistik

Totalt inkom 74 ansökningar i Steg 1, av dessa är 48 inom området Veterinärmedicin, Husdjursvetenskap och Teknikvetenskap (65%) och 17 av dessa är svensk-norska samverkansprojekt (35,5%). Inom området Samhällsvetenskap och Humaniora inkom 26 ansökningar (35%), 3 av dessa är samverkansprojekt (11,5%).

Totalt inkom ansökningar om 47 svenska projekt (63,5%), 7 norska (9,5%) och 20 svensk-norska samverkansprojekt (27%).

Kontaktpersoner
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners