Aktuellt

Utlysningens steg 1 stängt

I dag klockan 15 stängde steg 1 i utlysningen för 2018. Under sommaren kommer branschgrupperna att bedöma de inkomna idéskisserna. De sökande får besked i augusti och den 1 september öppnar steg 2 för de ansökningar som gått vidare.
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners