Aktuellt

Vi gratulerar doktorerna Sofie Viksten och Carl Ekstrand som promoverades i lördags

Lördag den 7 oktober ägde årets promotionshögtid rum på SLU Ultuna. Bland de nyblivna doktorer som promoverades fanns två som fått finansiering genom Stiftelsen Hästforskning. Stiftelsens verksamhetsledare, Christian Nyrén, var på plats och gratulerade.
Doktor Carl Ekstrand, Christian Nyrén och doktor Sofie Viksten Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU

Det här är två avhandlingar med resultat som genast kan användas praktiskt, kommenterar Christian Nyrén. Ur mitt perspektiv får jag säga att det är mycket välanvända forskningspengar. Och ur hästarnas perspektiv handlar det om förbättrad välfärd och förbättrad vård.

Sofie Viksten: Bedömningsprotokoll om hästvälfärd

Sofie Viksten arbetade tidigare som djurskyddsinspektör. De protokoll hon hade att tillgå räckte till för att kontrollera att lagens minimikrav följdes. Men de hade ibland bristfällig vägledning och var inte tillräckliga för att garantera en god djurvälfärd. Nu har hon utvecklat ett bedömningsprotokoll om hästvälfärd som beskriver det faktiska tillstånder baserat på ett antal parametrar, inte minst inom området beteende. Resultaten lagras i en databas där hästägarna kan se och använda dem i ett förbättringsarbete. Delar av protokollet används redan av Svensk Travsport i deras välfärdsprogram Travarhälsan.

För mig har finansieringen gjort en enorm skillnad berättar Sofie Viksten. Dels gav den en produkt som kan användas och komma industrin till nytta, men den innebar även att vi fick sätta systematiska hästvälfärdsmätningar på kartan. Finansieringen möjliggjorde utökad kontakt med näringen och har gett arbetet med hästvälfärd en uppsving. Även om projektet nu är slut så pågår ännu arbetet och många spännande projekt med sin rot i min doktorandtid är på gång.

Projektet ”Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling”

Sofie Vikstens avhandling: ”Improving horse welfare through assessment and feedback”

Carl Ekstrand: Bra effekt på akut inflammation med lägre kortisondos

Carl Ekstrands avhandling handlar om hur kortisonpreparatet dexametason omsätts i kroppen på hästar. Carl Ekstrand visar bland annat att dosen kan minskas vid behandling av häst och ändå ge bra effekt på akut inflammation i leder. Resultaten kan användas både för att förbättra behandlingen och i arbetet mot doping.

Projektet: ”Glukokortikoider till häst – säker användning ur ett dopnings- och behandlingsperspektiv”

Carl Ekstrands avhandling: ”Dexamethasone in Horses”

Stiftelsen Hästforsknings forskningschef, doktor Peter Kallings, gratulerade också de nypromoverade doktorerna. Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners