Aktuellt

Hjälp forskare att kartlägga stor blodmask i stiftelsefinansierad studie

Forskare vid SLU och SVA undersöker hur vanlig stor blodmask är i Sverige. Förra året deltog 58 gårdar från Götaland, Svealand och Norrland i en studie. Under våren 2017 kommer prover återigen att samlas in från hela landet. Du som har minst fem hästar, som inte avmaskats det senaste halvåret, kan delta i studien och hjälpa forskningen framåt.

Läs mer ›

Sök forskningsmedel för 2018

Stiftelsen Hästforskning beviljar anslag till forskning kring hästen och hästnäringen i Sverige och Norge. För 2018 finns cirka 14 miljoner svenska kronor och cirka 7,5 miljoner norska kronor att söka. Läs mer ›

Agria djurförsäkring ATG Forskningsrådet Formas Hästnäringens nationella stiftelse Stiftelsen Lantbruksforskning forskningsfondene_for_jordbruk_og_matindustri
Forskningsrådet Norsk Hestesenter