Aktuellt

Pressmeddelande: Dryg fördubbling av forskningsmedel inför 2018

I dag öppnar Stiftelsen Hästforsknings utlysning av forskningsmedel inför 2018. Forskare i både Sverige och Norge är välkomna att söka, gärna tillsammans. Årets utlysning är på drygt 21 miljoner kronor, mer än dubbelt så mycket som förra året. Utlysningen är öppen för ansökningar både inom samhällsvetenskap och humaniora och inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap. Läs mer ›

Hjälp forskare att kartlägga stor blodmask i stiftelsefinansierad studie

Forskare vid SLU och SVA undersöker hur vanlig stor blodmask är i Sverige. Förra året deltog 58 gårdar från Götaland, Svealand och Norrland i en studie. Under våren 2017 kommer prover återigen att samlas in från hela landet. Du som har minst fem hästar, som inte avmaskats det senaste halvåret, kan delta i studien och hjälpa forskningen framåt.

Läs mer ›

Sök forskningsmedel för 2018

Stiftelsen Hästforskning beviljar anslag till forskning kring hästen och hästnäringen i Sverige och Norge. För 2018 finns cirka 14 miljoner svenska kronor och cirka 7,5 miljoner norska kronor att söka. Läs mer ›

Agria djurförsäkring ATG Forskningsrådet Formas Hästnäringens nationella stiftelse Stiftelsen Lantbruksforskning forskningsfondene_for_jordbruk_og_matindustri
Forskningsrådet Norsk Hestesenter