Beredningsgrupper

Stiftelsen Hästforskning har två beredningsgrupper som bedömer ansökningar om forskningsanslag. Peter Kallings är forskningssekreterare för båda beredningsgrupperna.

Peter Kallings: 08-627 20 11, peter.kallings@nshorse.se.

Programområde veterinärmedicin, husdjursvetenskap & teknikvetenskap

Ordförande

 • Eva Pettersson, PhD

Relevanspersoner

 • Peter Franzén, VMD (Agria)
 • Antti Rautalinko, veterinär (ATG)
 • Solveig Marie Stubsjøen, VMD, Norges veterinärinstitut (NHS)
 • Kristina Wärmefjord, docent, Chalmers tekniska högskola

Veterinär-, husdjurs-, teknikvetenskaplig kompetens

 • Thorvaldur Àrnason, AgrD, professor vid Islands lantbrukshögskola
 • Casper Lindegaard, VMD, chefskirurg, Evidensia specialisthästsjukhuset, Helsingborg
 • Irma Oskam, professor, NMBU, Oslo
 • Idun Rosenfeld, VMD, Felleskjøpet Agri SA, Ås
Beredningsgrupp för veterinärmedicin, husdjursvetenskap & teknikvetenskap

Beredningsgrupp för veterinärmedicin, husdjursvetenskap & teknikvetenskap

Programområde samhällsvetenskap & humaniora

Ordförande

 • Grete Stokstad, AgrD, Sen.Sci.Advis., Ås

Relevanspersoner

 • Mats Greiff, professor i historia, Malmö högskola
 • Titti Jöngren, lantbrukare (Stiftelsen Lantbruksforskning)
 • Lars Pelin, Jur.dr., universitetslektor i juridik, Lunds universitet

Kompetens inom samhällsvetenskap och humaniora

 • Ulla Ekström von Essen, docent, lektor, Södertörns högskola
 • Marit Sörensen, psykolog, professor, Norges idrottshögskola
 • Hilkka Vihinen, professor, MTT, Helsingfors
Beredningsgruppen för samhällsvetenskap och humaniora, Lars Pelin saknas på bilden

Beredningsgruppen för samhällsvetenskap och humaniora, Lars Pelin saknas på bilden