Aktuellt

Årets Hästforskningsprojekt och Årets Hedersomnämnande utsedda

Stiftelsen Hästforskning delar ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande för att premiera projekt som bidragit med tydlig nytta för näringen. Vinnarna uppmärksammades under Hippocampusdagen den 18 november, som även i år genomfördes digitalt.

Årets hästforskningsprojekt, ett samverkansprojekt mellan Norge och Sverige, gick till ett forskarteam lett av Kristin Olstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), och Kerstin Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för deras projekt Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt. Projektet har förutom att utvärdera nya och mer detaljerade analysmetoder för utveckling av spatt över tid (MR och mikro-CT), även kommit fram till resultat som tyder på att spatt skulle kunna vara associerat till tidiga avvikelser i blodtillförsel av området redan hos föl, i likhet med Osteochondros.

– Dessa utvecklingssjukdomar har stor påverkan på hästars benhälsa och välfärd. Med ökad kunskap kring störningar av benets utveckling ökar också förutsättningarna för att kunna förebygga dem i framtiden, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

Årets hedersomnämnande gick till ett annat svensk-norskt samverkansprojekt lett av forskarna Maria Löfgren, SLU/Flyinge, och Cathrine Fjordbakk, NMBU, för deras projekt Medicintekniska produkter – innehåll och effekt på ledinflammation. De har utvärderat Autologt konditionerat serum (ACS) som varit en vanlig behandling vid ledinflammation hos häst. Resultaten visade att dessa behandlingar inte har någon anti-inflammatorisk effekt på inflammerade broskceller eller någon återuppbyggande effekt på skadat ledbrosk.

– Studiens resultat är viktiga i arbetet för ökad djurvälfärd då hästar inte bör utsättas för svagt underbyggda behandlingar med tveksam effekt, säger Lina Bengtsson.

FAKTA

Varje år delar Stiftelsen Hästforskning ut pris till Årets forskningsprojekt och Årets hedersomnämnande. Det är stiftelsen styrelse som beslutar om vinnarna. Priset består av ett stipendium på 25 000 kronor samt diplom.

Läs mer om tidigare vinnare

Kontaktperson
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners